Vakiokorvaus peruuntuneesta tai myöhästyneestä lennosta

Päivämäärä

25.1.2018

Diaarinumero

KKV/103/14.08.01.08/2018

Osapuolet

Finnair Oyj

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies avustaa kuluttajaa tuomioistuimessa asiassa, jossa on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 261/2004 mukaisen vakiokorvauksen maksamisesta lennon myöhästymisen johdosta.

Kuluttajalla oli ollut varaus Finnair Oyj:n lennolle Helsingistä Bangkokiin. Lento oli peruutettu lentokoneen teknisen vian vuoksi. Peruutuksesta johtuen lento oli reititetty uudelleen. Kuluttaja saapui Bangkokiin 50 tuntia myöhässä verrattuna alun perin varatun lennon aikataulun mukaiseen saapumisaikaan.

Lennon peruuntumisen syynä oli lentokoneen suunnitteluvika.

Kuluttajariitalautakunta suositti, että Finnair maksaisi kuluttajalle 600 euron vakiokorvauksen.
Finnair ei noudattanut kuluttajariitalautakunnan päätöstä.

Helsingin käräjäoikeus hyväksyi kuluttaja kanteen ja velvoitti Finnairin maksamaan asetuksen mukaisen 600 euron vakiokorvauksen kuluttajalle. Finnair valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen.

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja hylkäsi kuluttajan kanteen.

Hovioikeus katsoi, että kyse oli viasta, johon Finnair ei ole voinut varautua. Hovioikeus katsoi, että lennon viivästyminen oli johtunut asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesta poikkeuksellisesta olosuhteesta, joka vapauttaa lentoyhtiön korvausvastuusta.

Kyseessä oli äänestysratkaisu. Yksi hovioikeudenneuvos oli eri mieltä ja katsoi, ettei Finnair ollut kyennyt osoittamaan, että lennon viivästyminen olisi johtunut asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksellisista olosuhteista.

Kuluttaja on hakenut asiassa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus on tehnyt päätöksen lepäämään jättämisestä, kunnes toinen vastaava korkeimmassa oikeudessa oleva tapaus on ratkaisu. (ks. Diaarinumero KKV/842/14.08.01.08/2018)