Harhaanjohtava tarjousmarkkinointi

Päivämäärä

23.5.2018

Diaarinumero

KKV/287/14.08.01.05/2018

Osapuolet

JYSK Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon JYSK Oy:lle 23.5.2018.

Kuluttaja-asiamies kielsi JYSK Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa esittämästä väitettä, että tarjoustuote on tarjolla tietyllä hinnalla vain lyhyen rajoitetun ajan, jos samaa tuotetta myydään samaan tai lähes samaan hintaan tarjousajan jälkeen.

Kieltoa on noudatettava sadan tuhannen (100.000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 1, 3, 6 ja 16 §:iin, kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 6 kohtaan sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

JYSK Oy oli markkinoinnissaan esittänyt väitteitä siitä, että tarjoustuote on tarjolla tietyllä hinnalla vain lyhyen rajoitetun ajan. Tosiasiassa samaa tuotetta oli myyty samaan tai lähes samaan alennetuksi ilmoitettuun hintaan yhtäjaksoisesti kuukaudesta toiseen. Tuotetta oli markkinoitu toistuvasti uusilla määräaikaisilla tarjouksilla heti edellisen määräaikaisen tarjouskampanjan päätyttyä.

Linkit