Hinnan ilmoittaminen markkinoinnissa

Päivämäärä

12.3.2019

Diaarinumero

KKV/994/14.08.01.05/2018

Osapuolet

Espoon Tennistuki ry (Esport)

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon Espoon Tennistuki ry:lle (myöhemmin Esport) 12.3.2019.

Kuluttaja-asiamies kielsi Espoon Tennistuki ry:tä (Esport) harjoittamasta kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n tarkoittamaa markkinointia tavalla, jossa ei ole annettu kaikkia kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n 3 kohdan edellyttämiä tietoja kulutushyödykkeen kokonaishinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista.

Kieltoja on noudatettava kolmenkymmenentuhannen (30.000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ään ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 9 §:ään ja 10 §:ään.

Esport markkinoi kuntokeskus- tai kuntosalijäsenyyttä tiettyyn hintaan, mutta mainoksissa ei kerrottu jäsenyyden kokonaishintaa eikä annettu kaikkia erikoistarjouksen hyödyntämisen kannalta tarpeellisia tietoja lain vaatimalla tavalla. Markkinoinnissa kuluttajille ei lain edellyttämällä tavalla ilmoitettu määräaikaisen jäsenyyden kokonaishintaa, eli tässä tapauksessa sitä summaa, joka kuluttajan maksettavaksi tulee koko 12 kuukauden mittaisen jäsenyyden ajalta eikä toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden hinnan määräytymisen perusteita, eli käytännössä tietoa siitä, mikä on yrityksen markkinoiman tarjouskuukauden jälkeen kuluttajalle maksettavaksi tulevan kuukausiveloituksen suuruus.

Kuluttaja-asiamies käsitteli vuonna 2014 vastaavaa markkinointia Esportin kanssa ja antoi tuolloin yritykselle mahdollisuuden sitoutua muuttamaan lainvastaista menettelyään. Esport sitoutui tuolloin siihen, että se tarjotessaan yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan antaa markkinoinnissaan kaikki kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ssä edellytetyt tiedot: kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet.

Linkit