Hinnan ilmoittaminen markkinoinnissa

Päivämäärä

8.8.2019

Diaarinumero

KKV/237/14.08.01.05/2019

Osapuolet

SATS Finland Oy (Elixia)

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon SATS Finland Oy:lle (Elixia) 8.8.2019.

Kuluttaja-asiamies kielsi Elixiaa harjoittamasta kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n tarkoittamaa markkinointia tavalla, jossa ei ole annettu kaikkia kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n 3 kohdan edellyttämiä tietoja kulutus-hyödykkeen kokonaishinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista.

Kieltoa on noudatettava kolmenkymmenentuhannen (30.000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ään ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 9 §:ään ja 10 §:ään.

Elixia on käyttänyt mainontaa, jossa yksilöidystä kulutushyödykkeestä on annettu kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n tarkoittamalla tavalla jokin hintatieto, mutta jättänyt kertomatta kulutushyödykkeen kokonaishinnan veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet. Markkinoinnissa kuluttajille ei lain edellyttämällä tavalla ilmoitettu määräaikaisen jäsenyyden kokonaishintaa tai sen määräytymisen perusteita, eli tässä tapauksessa sitä summaa, joka kuluttajan maksettavaksi tulee koko 12 kuukauden mittaisen jäsenyyden ajalta. Kulutushyödykkeen kokonaishinnan ilmoittamiselle ei ole ollut estettä, sillä kestoltaan määräaikaisina markkinoiduille jäsenyyksille on ollut mahdollista määrittää kuluttajansuojalain tarkoittama kokonaishinta.

Kuluttaja-asiamies käsitteli vuonna 2015 vastaavaa markkinointia Elixian kanssa ja antoi tuolloin yritykselle mahdollisuuden sitoutua muuttamaan lainvastaista menettelyään. Elixia sitoutui tuolloin siihen, että se tarjotessaan yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan antaa markkinoinnissaan kaikki kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ssä edellytetyt tiedot: kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet.