Sopimaton markkinointimenettely, negatiivinen myyntimenetelmä

Päivämäärä

7.7.2017

Diaarinumero

KKV/169/14.08.01.02/2017

Osapuolet

Werel Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi uhkasakolla asetetun kiellon Werel Oy:lle 7.7.2017.

Kuluttaja-asiamies kielsi Werel Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa Werel Oy lähettää kuluttajalle, jolla on yhtiön kanssa toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus, yksipuolisen ilmoituksen sopimuksen muuttumisesta määräaikaiseksi sähkönmyyntisopimukseksi siten, että sopimus astuu uusine sopimusehtoineen voimaan automaattisesti, mikäli kuluttaja ei sopimusta erikseen peruuta.

Kieltoa on noudatettava seitsemänkymmenentuhannen (70 000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 1, 2, 10 ja 16 §:iin, 3 luvun 1 §:n 1 momenttiin ja 3 §:ään sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

Lukuisat kuluttajat ottivat yhteyttä kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamieheen sähköyhtiö Werel Oy:n markkinointi- ja sopimusehtomuutoskäytäntöjen vuoksi loppuvuodesta 2016. Werel Oy lähetti kuluttajille tiedotteen, jonka mukaan kuluttajien toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus muuttuu kahden vuoden määräaikaiseksi sähkösopimukseksi, ellei kuluttaja ilmoita, ettei hyväksy muutosta. Välttääkseen määräaikaisen sähkösopimuksen voimaanastumisen kuluttajan oli otettava yhteyttä Werel Oy:n asiakaspalveluun 14 vuorokauden sisällä tiedotteen vastaanottamisesta ja ilmoitettava, että haluaa peruuttaa sopimuksen. Muussa tapauksessa määräaikainen sopimus astuisi voimaan. Werel Oy:n toiminta on katsottavissa negatiiviseksi myyntimenetelmäksi.

Negatiivisessa myyntimenetelmässä elinkeinonharjoittaja tekee kuluttajalle tarjouksen ja tarjouksen mukainen sopimus astuu voimaan, ellei kuluttaja anna nimenomaista kieltävää vastausta. Negatiivista myyntimenetelmää pidetään sopimattomana markkinointina ja se on siten kiellettyä ja kuluttajansuojalain vastaista.

Werel Oy:n toimintaa voidaan arvioida myös sopimusehtojen muuttamista koskevan sähkömarkkinalain 93 §:n säännöksen kautta. Kuluttajansuojalain ja sähkömarkkinalain mukaan sähkönmyyjä voi tehdä muutoksia sähkönmyyntisopimukseen, mutta sähkönmyyjä ei voi yksipuolisesti muuttaa kuluttajan sopimusta millä tahansa tavalla. Myyjä ei voi esimerkiksi muuttaa toistaiseksi voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta määräaikaiseksi sopimukseksi pelkällä ilmoituksella sopimuksen muuttamisesta.

Werel Oy:n menettelyssä oli kyse muutoksesta kahden keskeisiltä ominaisuuksiltaan poikkeavan sähkönmyyntituotteen välillä. Kuluttajat saattoivat halutessaan irtisanoa toistaiseksi voimassa olleen sähkönmyyntisopimuksen, mutta Werel Oy:n uudessa määräaikaisessa sopimuksessa vastaavaa irtisanomismahdollisuutta ei olisi. Werel Oy:lle menettelyn kohtuuttomuutta korosti se, että määräaikaisen sopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta veloitettaisiin sopimusrikkomusmaksu.

Kuluttaja-asiamies määräsi tammikuussa 2017 Werel Oy:lle uhkasakolla tehostetun kiellon. Kuluttaja-asiamies kielsi Werel Oy:tä jatkamasta menettelyä, jossa se ilmoittaa kuluttajille, että näiden toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus muuttuu määräaikaiseksi sähkönmyyntisopimukseksi, ellei kuluttaja sopimusta erikseen peruuta.

Werel Oy vastusti kieltoa ja kielto näin ollen raukesi. Kuluttaja-asiamies vei asian tämän jälkeen markkinaoikeuden ratkaistavaksi maaliskuussa 2017.

Kun Werel Oy ilmoitti kesällä 2017 ottavansa vastaan kuluttaja-asiamiehen kiellon, kuluttaja-asiamies määräsi yritykselle 7.7.2017 uuden uhkasakolla tehostetun kiellon. Tällä kertaa yhtiö ei vastustanut kieltoa, joten kielto on voimassa. Kuluttaja-asiamies perui tämän jälkeen markkinaoikeudelle jätetyn hakemuksen.