Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot

Päivämäärä

27.4.2017

Diaarinumero

KKV/280/14.08.01.05/2017

Osapuolet

General Motors Finland Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi uhkasakolla asetetun kiellon General Motors Finland Oy:lle 27.4.2017.

Kuluttaja-asiamies kielsi General Motors Finland Oy:tä vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa kuluttajaluoton mainonnassa esittämästä luoton ehtoja koskevaa tietoa, ellei mainonnassa ilmoiteta samalla selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti myös luoton todellista vuosikorkoa, luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa, hyödykkeen käteishintaa ja mahdollista käsirahaa, luoton ja luottokustannusten yhteismäärää ja maksuerien määrää, luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja vastaavalla esimerkillä.

Kieltoa on noudatettava sadantuhannen (100 000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:ään, 7 luvun 8 §:ään ja 50 §:ään ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

General Motors Finland Oy:n televisiomainoksessa tarjottiin Opel –merkistä autoa. Mainoksen alalaidassa juoksee nopeasti ja pientä tekstiä. Mainoksen loppukuvassa esitetään korkotarjous ja sen alapuolella näytetään pientä tekstiä.

Mainosten alalaidassa juokseva teksti on esitetty niin pienellä kirjasinkoolla ja niin lyhyen ajan, ettei kuluttaja kykene sitä vaivatta havaitsemaan. Mainosten loppukuvan alalaidassa oleva teksti on esitetty myös niin pienellä tekstikoolla, ettei kuluttajalla ole tavanomaisten katseluolosuhteiden perusteella tosiasiallista mahdollisuutta vaivatta nähdä esitettyjä tietoja ja saada tietojen pohjalta kokonaiskuva tarjotusta luotosta. Tietoja ei ole siksi esitetty selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti ottamalla huomioon valitun mainosvälineen, television, tyypillinen katseluetäisyys ja –olosuhteet.