Harhaanjohtava markkinointi

Päivämäärä

7.4.2014

Diaarinumero

KKV/2923/14.08.01.05/2013

Osapuolet

Suomen terveysravinne Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kielsi Suomen terveysravinne Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta etämyyntimenettelyä, jossa

  • käytetään tutustumistarjouksesta ilmaisua postimaksun hinnalla tai muita nimellistä maksua korostavia ilmaisuja, kun kuluttajalle tosiasiassa tarjotaan normaalihintaisena jatkuvaa tilausta, joka on etämyyntisäännösten aikarajoissa peruttava, mikäli tilaaja ei halua jatkaa sopimussuhdetta postimaksun hinnalla saapuneen erän jälkeen;
  • luodaan tutustumistarjouksen yhteydessä harhaanjohtava mielikuva siitä, että kuluttajalle tarjottaisiin vain yhtä kertaerää, kun tutustumistarjous tosiasiassa jatkuu useampieräisenä maksullisena tilauksena, ellei kuluttaja irtaudu tilauksesta erillisellä tahdonilmaisulla;
  • kuluttajalle ei anneta tietoa sopimuksen todellisesta kestosta, hyödykkeen kokonaishinnasta tarjottavalta sopimuskaudelta, kuluttajan peruuttamisoikeudesta eikä peruuttamisoikeuden käyttämisen ehdoista.

Kieltoa on noudatettava sadantuhannen (100 000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 3, 6, 10 ja 16 §:iin ja 6 luvun 13:ään sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

Yritys markkinoi ravintolisävalmisteita puhelimitse korostaen tilauksen edullista hintaa ja sitä, ettei tutustumispaketin tilaus velvoita asiakasta mihinkään. Tosiasiassa tutustumiserän tilaaminen johti automaattisesti määräaikaisen sopimuksen syntymiseen, jos kuluttaja ei erikseen perunut jatkotilausosuutta. Myyntipuhelun aikana ei esitetty tarjousta koko määräaikaisesta tilauksesta ja kuluttaja käsitti tekevänsä sopimuksen vain tutustumispaketista. Tilauksen luonne ja kokonaishinta sekä tieto peruutusoikeudesta tulee kertoa myyntipuhelussa selvällä ja ymmärrettävällä tavalla.

Kielto määrättiin 7.4.2014