Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot

Päivämäärä

14.6.2016

Diaarinumero

KKV/304/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Jarmo Rinta-Jouppi Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon Jarmo Rinta-Jouppi Oy:lle 14.6.2016.

Kuluttaja-asiamies kielsi Jarmo Rinta-Jouppi Oy:tä vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa kuluttajaluoton mainonnassa esittämästä luoton ehtoja koskevaa tietoa, ellei mainonnassa ilmoiteta samalla selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti myös luoton todellista vuosikorkoa, luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa, hyödykkeen käteishintaa ja mahdollista käsirahaa, luoton ja luottokustannusten yhteismäärää ja maksuerien määrää, luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja vastaavalla esimerkillä.

Kieltoa on noudatettava sadan tuhannen (100.000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:ään, 7 luvun 8:ään ja 50 §:ään ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

Televisiomainoksissa tarjottiin Ford Mondeo ja Kia –merkkisiä autoja. Mainokset kestivät noin 16 sekuntia. Mainokset olivat nopeatempoisia ja niissä esiintyneet kuvat vaihtuivat toiseen noin 4 ja 5 sekunnin välein. Ford Mondeo -automerkkiä koskeneessa mainoksessa kuluttajan huomio kiinnitettiin todelliseen vuosikorkoon. Kia -automerkkiä koskeneessa mainoksessa kuluttajan huomio kiinnitettiin tiettyihin luottoehtoihin: rahoituskoron määrään ja todelliseen vuosikorkoon sekä luoton kuluttomuuteen. Muut kuluttajaluottoa koskevat tiedot esitettiin mainoksessa ns. pikkuprintillä ruudun alalaidassa.

Luottoa koskevien tietojen esitystapa televisiomainoksessa ei ottanut huomioon etäisyyttä ja olosuhteita, jossa katsoja tyypillisesti havainnoi mainosta. Luottoa koskevat tiedot eivät niiden esitystavasta johtuen olleet televisiokatsojan luettavissa.