Laihdutustuotteen kokeiluerän tilaaminen postikulujen hintaan, tilauksen todellinen kesto ja hinta

Päivämäärä

18.9.2013

Diaarinumero

725/04.05.00/2013

Osapuolet

Health Care Payment

Tiivistelmä

Health Care Payment oli markkinoinut kuluttajille laihdutustuotteen tervetuliaispakkausta postikulujen hintaan. Tilauksen kustannukset olivat kuitenkin huomattavasti suuremmat, sillä tilaus sisälsi kokeiluerän lisäksi muita tuotetoimituksia ja johti kuluttajaa sitovan sopimuksen syntyyn. Markkinointi oli sopimatonta ja harhaanjohtavaa.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 6 §, 7 §
Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa 1 §,
Kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §

Harhaanjohtava markkinointi

Health Care Payment oli markkinoinut kuluttajille laihdutustuotteen tervetuliaispakkausta postikulujen hintaan. Tilauksen teon jälkeen oli käynyt ilmi, että tilauksen kustannukset olivatkin huomattavasti suuremmat, sillä tilaus sisälsi kokeiluerän lisäksi muita tuotetoimituksia.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja kulutushyödykkeen hinnasta tai sen määräytymisen perusteista. Valtioneuvoston asetuksen kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa mukaan harhaanjohtavana pidetään kulutushyödykkeen luonnehtimista sanalla ilmainen tai maksuton taikka muulla vastaavalla tavalla, jos kuluttajan on maksettava muuta kuin markkinointiin vastaamisesta, kulutushyödykkeen noutamisesta tai sen toimittamisesta aiheutuvat välttämättömät kulut.

Markkinointia, jossa tuotteen hinnan väitettiin koostuvan pelkistä postikuluista, vaikka tosiasiassa kuluttajan oli maksettava lisälähetyksestä syntyvät ilmoitettua huomattavasti suuremmat kulut, oli pidettävä kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaisena harhaanjohtavana markkinointina. Kyseinen tervetuliaispakkauksen markkinointi oli kiellettyä kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n nojalla.

Olennaisten tietojen antaminen

Tilauksen sisältö ja kokonaiskustannukset ilmenivät vain sopimusehdoista, jotka oli sijoitettu erillisen linkin taakse. Lisäksi lähetyksen normaalihinta mainittiin tilauksenteon lopussa sivun alalaidassa harmaalla pienellä tekstillä, joka erottui sivun valkoiselta pohjalta huonosti. Kyseinen teksti oli myös muotoiltu siten, että kuluttajan oli vaikea ymmärtää sen merkitystä. Tekstin mukaan ”summa veloitetaan tililtä sopimuksen mukaan ellei muuta ole sovittu”, minkä jälkeen kerrottiin tuotteen normaalihinta. Vaikka kuluttaja olisi huomannut kyseisen tekstin, voi hän perustellusti ymmärtää, ettei markkinoidun tervetuliaispaketin tilaajan tarvinnut maksaa mainittua normaalihintaa.

Tilausta koskevat olennaiset tiedot esitettiin tavalla, joka kuluttajan oli mahdollista sivuuttaa täysin tilausta tehdessään. Lisäksi sopimusehdot olivat saatavilla vain englanniksi, vaikka itse mainokset olivat suomeksi. Näin ollen kuluttajat eivät välttämättä ymmärtäneet ehtojen sisältöä, vaikka olivat pyrkineet tutustumaan niihin.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:ssä kielletään olennaisten tietojen antamatta jättäminen markkinoinnissa. Menettelyä, jossa elinkeinonharjoittaja ei selvällä, oikea-aikaisella ja ymmärrettävällä tavalla antanut tilauksentekoon liittyviä olennaisia tietoja, kuten tilauksen täsmällistä sisältöä ja kokonaishintaa, oli pidettävä kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n vastaisena.

Verkkokauppaa Suomessa harjoittavan yrityksen on noudatettava myös kuluttajansuojalain 6 luvun etämyyntisäännöksiä. Kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:ssä edellytetään antamaan selkeästi ja ymmärrettävästi tiedot mm. kulutushyödykkeen hinnasta, toimitusta ja sopimuksen täyttämistä koskevista ehdoista sekä sopimuksen vähimmäisehdoista.

Health Care Paymentin sähköisestä tilauskanavasta ei ilmennyt yllä mainittuja ennakkotietoja lain vaatimalla tavalla. Näin ollen yrityksen etämyyntimenettelyjä oli pidettävä myös kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:n vastaisina.