Kauneushoitolapalveluiden markkinointi

Päivämäärä

17.6.2020

Diaarinumero

KKV/860/14.08.01.05/2019

Osapuolet

Helsingin Ainola Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvontaan oli tullut Helsingin Ainola Oy:n vuonna 2017 antamasta sitoumuksesta huolimatta edelleen useita ilmoituksia koskien yrityksen toteuttamaa kauneudenhoitotuotteiden ja -palveluiden markkinointia. Kuluttajilta saapui ilmoituksia koskien puhelimessa, verkossa ja toimipisteessä tapahtuvaa harhaanjohtavaa ja painostavaa myyntimenettelyä. Erityisesti kuluttaja-asiamies puuttui markkinoinnissa annettuun pääviestiin sekä menettelyyn toimipisteessä. Yritys sitoutui kuluttaja-asiamiehen edellyttämiin muutoksiin.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 6 §7 §, 9 §
Varallisuusoikeudellista oikeustoimista annetun lain 31 §33 §

Perustelut

Markkinoinnin pääviesti

Helsingin Ainola Oy markkinoi puhelimitse ja verkossa pääviestinään kuluttajille ilmaista kasvohoitoa. Todellisuudessa kyse oli kuitenkin myyntitilaisuudesta, jossa merkittävämmässä osassa oli tuotteiden esittely ja palveluiden myynti. Kuluttaja-asiamiehen puolelta painotettiin sitä, että markkinoinnin pääviestissä tulee kertoa, että kyseessä on myyntiesittely ja palveluihin tutustuminen. Markkinoinnissa pääviestin tulee olla totuudenmukainen läpi kaikkien markkinoinnin vaiheiden eikä kuluttajia saa johtaa harhaan tilaisuuden todellisesta luonteesta.

Markkinointi toimipisteessä ja menettelyn painostavuus

Kuluttajat olivat ilmoitusten perusteella kokeneet Helsingin Ainola Oy:n hoito-olosuhteet painostavana myyntitilaisuutena, jossa sopimus on allekirjoitettava kiireellisesti ilman harkinta-aikaa. Kyse oli usein pitkäkestoisista sopimuksista, esimerkiksi vuoden kestävästä hoitosopimuksesta, mikä on merkittävä taloudellinen päätös kuluttajan kannalta. Kuluttajan oli vaikea poistua kesken myyntitilaisuuden esimerkiksi silloin, kun hänen kasvoillaan oli naamio tai muu ihonhoitotuote. Lisäksi tilanne, jossa kasvohoidon jälkeen kuluttaja vietiin myyntitoimen koordinaattorin toimistoon, oli yllättävä ja kuluttaja ei ollut osannut varautua tähän. Kuluttaja-asiamies painotti, että tilanteen poikkeuksellisuuden vuoksi (verrattuna esim. tavanomaiseen myymälämyyntitilanteeseen) on erityisen tärkeää huolehtia siitä, ettei tilanne muodostu kuluttajan kannalta kielletyllä tavalla painostavaksi.

Yritys sitoutui kuluttaja-asiamiehen edellyttämiin muutoksiin.