Kauneuskirurgisten toimenpiteiden markkinointi alaikäisille

Päivämäärä

27.7.2018

Diaarinumero

KKV/228/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Laatukirurgia Finland Oy

Tiivistelmä

Laatukirurgia-nimen alla Instagramissa toiminut nimimerkki seurasi Instagramissa alaikäisten käyttäjien tilejä ja tykkäsi niiden julkaisemista sisällöistä. Kuluttaja-asiamies katsoi, että menettelyssä oli kyse Laatukirurgia Finland Oy:n lukuun tapahtuvasta markkinoinnista. Kauneuskirurgisten toimenpiteiden markkinointia alaikäisille ei voida pitää sallittuna missään olosuhteissa. Yrityksen menettely oli kuluttajansuojalain vastaista.

 

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 2 §, 3 §

Perustelut

Markkinoinnin käsite on laaja. Sillä tarkoitetaan kaupallista viestintää, kuten mainontaa, tavaran pakkauksessa tai käyttöohjeissa taikka kaupanteon yhteydessä muuten annettuja tietoja sekä erilaisia myynninedistämiskeinoja, kuten alennuksia, lisäetuja ja markkinointiarpajaisia. Markkinoinnilla voidaan edistää paitsi tietyn kulutushyödykkeen myyntiä myös elinkeinonharjoittajan imagoa yleisemmin (hallituksen esitys 32/2008 vp). Verkossa toteutettavaa markkinointia arvioidaan samalla tavalla riippumatta siitä, käytetäänkö markkinointiin yrityksen omia verkkosivuja, ns. bannerimainontaa tms.

Markkinoinnin tarkoituksena on eri keinoin edistää tavaroiden ja palvelujen kysyntää ja kulutusta. Keskeistä on, mikä arvioitavana olevan menettelyn tavoite ja tarkoitus on ollut.

Ns. imagomainonnassa ei välttämättä yksilöidä mitään elinkeinonharjoittajan tarjoamaa tuotetta tai palvelua. Sen sijaan imagomainonnalla pyritään luomaan eri keinoin kuluttajien keskuudessa mielikuvaa yrityksestä. Yhtenä imagomainonnan uusista ilmenemismuodoista voidaan pitää esimerkiksi juuri yrityksen nimissä tapahtuvaa viestintää sosiaalisessa mediassa, vaikkei viesteissä nimenomaisesti tarjottaisi yrityksen tuotteita. Eräinä sosiaalisessa mediassa tapahtuvina viestintämuotoina voidaan pitää erilaisten sivujen ja sisältöjen ”tykkäämistä” sekä sosiaalisen median kanavien seuraamista yrityksen omaa sosiaalisen median kanavaa käyttäen. Tällaisen yrityksen nimissä tapahtuvan viestinnän tarkoitus on muun muassa luoda yrityksestä kuluttajien keskuudessa positiivinen mielikuva ja tehdä yritys tunnetuksi kuluttajien keskuudessa, mikä on keskeinen edellytys tuotteita tai palveluita koskevien ostopäätösten tekemiselle.

Imagomainonnankin tavoitteena on edistää tavaroiden ja palvelujen kysyntää ja kulutusta. Imagomainonta itsessään on sallittua, mutta myös sitä koskevat samat kuluttajansuojalain mm. sopimattomuutta ja hyvän tavan vastaisuutta koskevat säännökset kuin muutakin mainontaa.

Laatukirurgia Finland Oy:n mukaan Instagramissa Laatukirurgia-nimen alla toiminut Silikonirinnat-nimimerkki on ollut Laatukirurgia-tavaramerkin ulkomaisen omistajan hallinnoima. Kuluttaja-asiamies kuitenkin katsoi mm. tilin sisällön perusteella, että Laatukirurgia-tavaramerkin omistaja markkinoi Instagramissa Laatukirurgia Finland Oy:n lukuun.

Laatukirurgian Instagramissa harjoittamaa menettelyä, jossa se on tykännyt alaikäisten kuvista ja alkanut seurata alaikäisten Instagram-tilejä, on näin ollen pidettävä kuluttajansuojalain tarkoittamana markkinointina, joka on tapahtunut Laatukirurgia Finland Oy:n lukuun.

Alaikäiset ovat aikuista alttiimpi mainonnan tehokeinoille ja vaikutuksille.  Jos mainokset voivat vaikuttaa haitallisesti lapsen kehitykseen tai vanhemman asemaan kasvattajana, mainonta on hyvän tavan vastaista. Alaikäiselle markkinointia suunnattaessa on myös otettava huomioon muun muassa se, että alaikäinen on juridisesti vajaavaltainen. Holhoustoimilain mukaan vajaavaltainen, jollainen alaikäinen on, voi itsenäisesti tehdä vain oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä, jollaisina kauneuskirurgisia toimenpiteitä ei voida pitää. Huoltaja voi vaatia kaupan purkamista, jos alaikäisen kanssa on tehty kauppa, jota alaikäinen ei olisi saanut tehdä.

Kauneuskirurgisten toimenpiteiden markkinointia alaikäisille ei näin ollen voida pitää sallittuna missään olosuhteissa, kun otetaan huomioon, mitä kuluttajansuojalain 2 luvun 2 §:ssä ja 3 §:ssä nimenomaisesti säädetään.

Kuluttaja-asiamies huomautti Laatukirurgia Finland Oy:tä sen markkinoinnista ja kehottaa yritystä vastaisuudessa huomioimaan sanotut säännökset riippumatta siitä, missä kanavassa tai miten se toteuttaa markkinointiaan.