Markkinoinnin tunnistettavuus musiikkivideolla ja –kappaleella. Artistiyhteistyö

Päivämäärä

27.2.2017

Diaarinumero

KKV/152/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyproc

Tiivistelmä

Arttu Wiskarin ja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyprocin kaupallisessa yhteistyössä toteuttamassa musiikkikappaleessa ”Ystävän remppa” Gyproc mainitaan useasti kappaleen sanoituksessa ja yrityksen tuotteet ja nimi näkyvät musiikkivideolla monta kertaa. Videolla ei kuitenkaan kerrottu suoraan kaupallisesta yhteistyöstä. Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan, joten menettely oli lainvastaista.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §

Perustelut

Markkinoinnin tunnistettavuus

Arttu Wiskarin kappale ja musiikkivideo ”Ystävän remppa” on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyprocin kanssa laajemman yhteistyökampanjan puitteissa, johon kuului artistin tähdittämiä lyhyitä mainosvideoita, messuvierailuja jne. Kappale esiintyi myös artistin levyllä osana tämän muuta, ei-kaupallista tuotantoa. Kappaleesta tehdyn musiikkivideon voi katsoa paitsi Gyprocin Facebook – sivulla ja Gyproc Suomen You Tube-sivulla, myös pelkkänä itsenäisenä musiikkivideona You Tubessa, jonne voi hakeutua menemättä Gyprocin kanaville tai teemasivuille.

Gyproc mainitaan useasti kappaleen sanoituksessa ja yrityksen tuotteet ja nimi näkyvät videolla monta kertaa. Artistin levyn, jolla kappale esiintyy, takakannen kappalelistaus on tehty Gyprocin kipsilevylle ja sieltä löytyy myös Gyprocin logo. Myös You Tube-sivulta, jolta musiikkivideon voi käynnistää, löytyy videoruudun ja kappaleen nimen alta pieni Gyprocin logo ja maininta ”Gyproc Suomi”.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Markkinoinnin tunnistettavuus on kuluttajansuojan keskeisiä periaatteita. Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti ja mikä taho on vaikuttamisen takana, jotta hän voi päättää ajankäytöstään ja kykenee suhtautumaan vaikuttamiseen. Vaatimus pätee välineestä ja markkinointitavasta riippumatta – myös käytettäessä ns. brändättyä musiikkia.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että kokonaisuutena musiikkivideo on Gyprocin ja sen rakennuslevyjen mainostamista, joka koostuu kertosäkeen, logojen ja tuotesijoittelun yhteisvaikutuksesta. Kaupallisesta yhteistyöstä ja siitä, kenen lukuun se tapahtuu, ei kuitenkaan ole mainintaa itse videolla. Tämä ei ole markkinoinnin tunnistettavuuden kannalta ongelmallista silloin, kun video esiintyy ja se käynnistetään Gyprocin omalta Facebook-sivulta tai You Tube-teemasivulta, jossa Gyproc-levyjä mainostetaan ja video on osa tätä kokonaisuutta. Tällöin kuluttaja tietää suoraan asiayhteydestä olevansa Gyprocin markkinoinnin kanssa tekemisissä. Toisin on, kun videota esitetään itsenäisesti tai videolle voi päätyä suoraan menemättä minkään Gyproc-aiheisen kanavan kautta. Tällöin videon kaupallinen tarkoitus ei käy riittävän selvästi ilmi ja markkinointi ei kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan täytä kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n vaatimuksia.

Arttu Wiskari on tunnettu artisti, jonka musiikkia hakiessaan tai siihen You Tubessa törmätessään kuluttaja ei voi odottaa olevansa tekemisissä tai joutuvansa kohtaamaan markkinointia, ellei siitä hänelle erikseen kerrota. Pelkkä videoruudun ja kappaleen nimen alla sangen pienellä näkyvä Gyprocin logo ja maininta Gyproc Suomi eivät vielä riitä lain edellyttämällä tavalla selkeästi tuomaan ilmi videon kaupallista tarkoitusta ja sitä, kenen lukuun markkinoidaan. Kuluttajat voivat myös jakaa videota itse sosiaalisen median kanavissa, jolloin logo ei näy.

Ei voida myöskään olettaa kuluttajan videota katsellessaan itse välittömästi päättelevän tuotesijoittelusta ja kertosäkeestä kyseessä olevan mainos tai jonkinlainen kaupallisen yhteistyön tuotos. Mainos on voitava tunnistaa mainokseksi heti, ilman että siihen tutustuu tarkemmin, kuten oikeuskäytännöstä ilmenee (esim. Markkinatuomioistuimen tuomio 1994:17).

Vaikka eri markkinointitoimenpiteet kuuluvat markkinoijan toteuttamaan samaan kampanjaan, kunkin markkinointitoimenpiteen on erikseen täytettävä kuluttajansuojalain asettamat vaatimukset. Tämä on kuluttajaoikeudessa vakiintunut periaate, jonka markkinaoikeus on useissa tuomioissaan vahvistanut (MT:1982:20 ja MT 1983:4). Musiikkivideon tulee siis itsessään täyttää kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n edellytykset.

Kuluttaja-asiamies huomautti, että suunniteltaessa jatkossa tämän tyyppistä musiikillista yhteistyötä, jossa ns. brändätty musiikki hämärtää rajaa mainosmusiikin ja normaalin tuotannon välillä, tulisi aina ottaa huomioon kuluttajan oikeus tietää, milloin häneen pyritään vaikuttamaan kaupallisesti ja kuka pyrkimyksen takana on. Tämän periaatteen tulee toteutua jokaisen itsenäisen toimenpiteen ja -välineen kohdalla.

Artistin omaan musiikkiin ulottuvan yhteistyön osalta tulee myös jatkossa huomioida piilomainonnan välttäminen, jos mainonnan ja oman tuotannon välimaastoon sijoittuvaa musiikkia on tarkoitus esittää itsenäisesti muilla kuin mainossivustoilla tai kaupallisen radion mainostauoilla mainitsematta kaupallisesta yhteistyöstä ja kenen lukuun se tapahtuu.

Yritykseltä edellytettiin, ettei se vastaisuudessa tehdessään artistiyhteistyötä tuotteittensa markkinoimiseksi jätä huolehtimatta, että kaupallisesta yhteistyöstä ja siitä, kenen lukuun markkinointi tapahtuu, kerrotaan markkinointitoimenpiteen yhteydessä. Kuluttaja-asiamies edellytti myös, että musiikkivideolle lisätään alkuun maininta, että se on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyprocin kanssa, jos videota esitetään itsenäisesti ja irrallaan Gyprocin muusta markkinointiaineistosta. Yritys antoi sitoumuksen ja teki pyydetyn korjauksen.