Datasiirron lisäpaketin markkinoiminen tekstiviestitse ilman lisäpaketin kokotietoa

Päivämäärä

22.4.2014

Diaarinumero

KKV/2008/14.08.01.05/2014

Osapuolet

TeliaSonera Finland Oyj

Tiivistelmä

TeliaSonera Finland Oyj (Sonera) markkinoi asiakkailleen tekstiviestitse tiedonsiirtokapasiteetiltaan rajoitettuihin puhelinliittymiin datasiirron lisäpakettia. Sonera ei ilmoittanut markkinoinnissaan lisäpaketin kokoa. Epäselvyyttä oli myös siitä, oliko lisäpaketin koko rajoitettu vai oikeuttiko se rajoittamattomaan tiedonsiirtoon. Kuluttaja-asiamies vaati, että Sonera muuttaa markkinointiaan siten, että tekstiviestistä selkeästi ilmenee datasiirron lisäpaketin koko. Lisäksi kuluttaja-asiamies vaati, että lisäpakettien hinta- ja kokotiedot käyvät selkeästi ilmi Soneran verkkosivuilta.

Sovelletut säännökset

Sovelletut säännökset: Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 7 § ja 6 luvun 13 §.

Perustelut

Sonera markkinoi tekstiviestitse datasiirron lisäpakettia asiakkaille, joiden liittymän tiedonsiirtokapasiteetti oli rajoitettu. Soneran asiakkaan käytettyä tiedonsiirtokapasiteetiltaan rajoitetun liittymän tiedonsiirtomäärän loppuun, liittymän nopeutta rajoitettiin merkittävästi. Nopeus palautui entiselle tasolleen asiakkaan laskutuskauden vaihtuessa. Soneran lähettämistä markkinointiviesteistä ei ilmennyt, minkä kokoinen datasiirron lisäpaketti oli. Viesteissä viitattiin paketin kokoon muun muassa toteamuksilla, ”rajattu määrä” ja ”paketilla surffaat lisäpaketin verran.” Asiakasta sitova tilaussopimus kuitenkin syntyi jo silloin, kun asiakas lähetti Soneralle hyväksyvän vastauksen tämän tarjoukseen eli vastaustekstiviestin jatkotilauksesta.

Kuluttaja-asiamies katsoi että Soneran menettelyn seurauksena kuluttajalle jätettiin kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:n vastaisesti etämyynnissä antamatta tieto kulutushyödykkeen pääominaisuuksista, jollainen paketin kokoa koskeva tieto on. Tiedon antamatta jättäminen oli myös kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:ssä määritellyn olennaisen tiedon antamatta jättämistä. Vaikka tekstiviestiin viestimenä liittyykin tiettyjä viestin pituutta koskevia rajoituksia, on yrityksen vastuulla huolehtia, että laissa edellytetyt tiedot annetaan asianmukaisesti. Toisaalta kuluttaja-asiamies katsoi, että lisäpaketin koko on tieto, joka on helppo ilmoittaa tekstiviestissä yksiselitteisesti.

Kuluttaja-asiamies huomautti, että edellä mainitun tekstiviestimarkkinoinnin ohella kulutushyödykettä koskevat olennaiset tiedot oli annettava kaikissa muissakin markkinointikanavissa, joiden kautta kuluttajalle annettiin tietoa lisäpaketin hankintamahdollisuudesta. Datasiirron lisäpaketin kokoa ja hintaa tuli sekä etämyynnissä että myymälämyynnissä olla selvästi, ymmärrettävästi ja riittävän yksiselitteisesti kuluttajan saatavissa. Tietojen tuli myös olla liittymäkohtaisia sikäli, että kuluttaja pystyisi tiedon perusteella arvioimaan omaa ostopäätöstään riippumatta siitä, oliko hänellä käytössään katseluhetkellä myynnissä oleva vai jo uusmyynnistä poistunut liittymätyyppi.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että lisäpaketin koko- ja hintatietojen piti myös olla helposti saatavilla jo markkinointivaiheessa ennen tilauksen tekemistä, eikä vasta tilausprosessin keskellä. Tämä edellytys koski sekä Soneran yleisiä verkkosivuja että kuluttajan henkilökohtaisia, kirjautumista edellyttäviä omia sivuja

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Sonera muuttaa kuluttajille lähetettävää markkinointitekstiviestiään siten, että tekstiviestistä käy hinnan ohella yksiselitteisesti ilmi myös kuluttajalle tarjottavan datasiirron lisäpaketin koko.

Lisäksi Kuluttaja-asiamies edellytti Soneraa sitoutumaan siihen, että lisäpakettien hinta- ja kokotiedot käyvät selkeästi ilmi Soneran verkkosivuilta kaikista kohdista, jotka sisältävät ohjeen lisäpaketin tilaamiseksi tekstiviestillä. Koko- ja hintatietojen tulee olla helposti kuluttajan luettavissa ennen kuin hän aloittaa tilausprosessin. Sama edellytys koskee myös Soneran kuluttaja-asiakkaiden henkilökohtaisia omia sivuja, joiden kautta lisäpaketti on myös mahdollista tilata.