Kuluttajaluoton televisiomainonnassa annettavat tiedot

Päivämäärä

30.3.2016

Diaarinumero

KKV/248/14.08.01.05/2016, KKV/224/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Toyota Finance Finland Oy, Toyota Auto Finland Oy

Tiivistelmä

Toyota Finance Finland Oy ja Toyota Auto Finland Oy mainostivat televisiossa automainosten yhteydessä kuluttajaluottoa auton rahoittamiseksi. Mainoksissa esitettiin hintatiedot luoton kuukausieristä näyttävästi. Kuluttaja-asiamies katsoi, että kyseiset tiedot ilmensivät luotosta perittäviä kustannuksia kuvaavaa lukua ja mainoksessa esitettiin siten luottosopimuksen ehtoja koskevaa tietoa. Kuluttaja-asiamies edellytti, että yritysten tulee jatkossa markkinoinnissa ilmoittaa myös luoton todellinen vuosikorko, luoton korko ja muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja, luottosopimuksen kesto sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärä esimerkin avulla selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla, jos mainoksessa ilmoitetaan jokin luottosopimuksen ehtoa koskeva tieto.

Sovelletut säännökset

KSL 7 luku 8 ja 13 §

Perustelut

Luotonantajan mainonnassa annettavat pakolliset tiedot kuluttajaluotosta

Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n mukaan luotonantajan on kuluttajaluoton mainonnassa annettava kuluttajalle tietyt pakolliset tiedot kuluttajaluotosta. Näillä tiedoilla kuluttaja voi asiallisin perustein arvioida, kannattaako hänen ylipäätään ottaa luottoa ja mikä eri luottovaihtoehdoista on hänelle edullisin.

Kuluttajasuojalain 7 luvun 13 §:n mukaan ”luotonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti. Erityisesti edellytetään, että luotonantaja ei markkinoi luottoa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti.”

Markkinaoikeus on päätöksissään MAO 224:12 ja MAO 225:12 katsonut KSL 7 luvun 8 §:n vastaiseksi menettelyn, jossa luottomainonnassa oli ilmoitettu luottosopimuksen ehtoa koskeva tieto, mutta ei ollut kerrottu lainkaan KSL 7 luvun 8 §:ssä lueteltuja tietoja tai niitä ei ollut kerrottu selkeästi ja helposti havaittavasti.

Yritykset myönsivät vastauksissaan, ettei heidän mainontansa täyttänyt KSL 7 luvun 8 §:n vaatimuksia.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että yritysten tulee jatkossa markkinoinnissa ilmoittaa myös luoton todellinen vuosikorko, luoton korko ja muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja, luottosopimuksen kesto sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärä esimerkin avulla selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla, jos mainoksessa ilmoitetaan jokin luottosopimuksen ehtoa koskeva tieto.

Yritykset ovat sitoutuneet jatkossa noudattamaan KSL 7 luvun 8 §:n vaatimuksia.