Silmälasien tarjousmarkkinointi

Päivämäärä

31.10.2014

Diaarinumero

KKV/2495/14.08.01.05/2014

Osapuolet

Specsavers Finland Oy

Tiivistelmä

Specsavers Finland Oy:n erikoistarjouskampanja oli voimassa merkittävästi yli kuukauden ajan ja sen kestosta annettiin ristiriitaista tietoa. Osassa mainoksista kampanjan ilmoitettiin olevan voimassa ”toistaiseksi”. Lisäksi tarjouksen sisällöstä annettu tieto oli osin harhaanjohtavaa. Yrityksen menettely oli kuluttajien kannalta sopimatonta.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 §, 6 §, 12 §

Perustelut

Kampanjan kesto

Erikoistarjous on tuotetta koskeva, kestoajaltaan rajattu tarjous, jonka keskeisenä sisältönä on hinnanalennus, hinnan erityinen edullisuus tai muun taloudellisen edun lupaaminen. Erikoistarjouksessa olevat tuotteet on yksilöitävä ja erikoistarjouksen kesto on ilmoitettava.

Erikoistarjouksen kestoaika on ilmoitettava selkeästi kauppapaikan ulkopuolisessa mainonnassa ja mahdollisuuksien mukaan myös kauppapaikassa. Kuluttaja-asiamies on yhdessä Kaupan liiton kanssa laatimassaan linjauksessa Hintailmaisut markkinointikeinoina linjannut, että erikoistarjouksen kestoajan on oltava lyhyt, enintään yksi kuukausi.

Specsavers Finland Oy:n ”Valitse 2 maksa 1” -tarjouskampanjaa oli mainostettu TV:ssä ja lehdissä huomattavasti yli kuukauden ajan. Kampanjan päättymisajankohdan sijaan eräissä mainoksissa oli ilmoitettu tarjouksen olevan voimassa ”toistaiseksi”. Tätä ennen kampanjalle oli ilmoitettu aiempi päättymispäivä, jota on korostettu ilmaisulla ”Kiirehdi, tarjous voimassa vain 30.3. asti”.

Erikoistarjouksessa on kyse jostakin poikkeuksellisesta edusta, jonka kuluttaja voi saada hyväkseen vain rajoitetun ajan. Se, että tarjouksen ilmoitetaan olevan voimassa toistaiseksi johtaa käytännössä tilanteeseen, jossa tarjoushinnasta muodostuu tarjousten tarkoittamien tuotteiden osalta niiden tavanomainen hinta, ja etu lakkaa olemasta poikkeuksellinen. Tällöin ei voida pitää asianmukaisena hintojen mainostamista kuluttajille poikkeuksellisena etuna.

Mainoksissa annettuja keskenään eroavia tietoja tarjouksen päättymisajankohtana oli puolestaan pidettävä harhaanjohtavina tavalla, joka on ollut omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Menettely oli kuluttajansuojalain 2 luvun 3 § ja 6 §:n vastaista.

Tietojen antaminen ja annettavat tiedot

Kuluttajansuojalain 2 luvun 12 §:n mukaan jos markkinoinnissa tarjotaan kulutushyödykkeitä yhteisellä hinnalla tai niin, että ostamalla hyödykkeen saa alennetulla hinnalla toisen hyödykkeen tai muun erityisen edun, markkinoinnissa on selkeästi ilmoitettava: 1) tarjouksen sisältö ja arvo sekä yhteisellä hinnalla tarjotuista hyödykkeistä lisäksi niiden erilliset hinnat, jollei hyödykkeen hinta erikseen hankittuna ole pienempi kuin kymmenen euroa; 2) tarjouksen hyväksi käyttämistä koskevat ehdot, erityisesti tarjouksen kesto sekä määrälliset ja muut rajoitukset.

Osasta Specsavers Finland Oy:n tarjouskampanjan mainoksista on puuttunut tieto erikoistarjouksen voimassaoloajasta, minkä sijaan tarjouksen on kerrottu olevan voimassa toistaiseksi. Koska tarjouksen kestoa ei ole kerrottu, kuluttajat eivät ole voineet saada tällaisten mainosten perusteella tietoonsa, kuinka kauan heidän on ollut mahdollista hyödyntää tarjousta. Menettely oli kuluttajansuojalain 2 luvun 12 §:n vastaista.

Specsavers Finland Oy:n edellä kuvatuissa mainoksissa luki ainakin printtimainoksissa ”Osta nyt silmälasit, niin saat kaupan päälle aurinkolasit vahvuuksilla”, minkä perusteella kuluttajat olivat päätelleet saavansa tarjouksen puitteissa juuri aurinkolasit veloituksetta.

Kyseisissä mainoksissa ei yksiselitteisesti kerrottu, että silmälasien ja aurinkolasien tulisi olla samasta hintaluokasta. Mainoksissa ei myöskään annettu muita sellaisia yksiselitteisiä tietoja, joiden perusteella kuluttajien olisi vastoin ”saat kaupan päälle aurinkolasit” -tekstissä ilmoitettua tullut ymmärtää, etteivät aurinkolasit olleet kaikissa tapauksissa veloituksettomat, vaan tarjouksen kokonaishinta saattoikin muodostua aurinkolasien kalliimman kehyshinnan perusteella.

Hallituksen esityksen 32/2008 vp mukaan vaikka kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettu tieto olisi sinänsä oikea, sen antaminen on kiellettyä, jos muodostuva kokonaiskuva on harhaanjohtava. Edellä mainittua tietoa siitä, että aurinkolasit tulevat tarjouksen puitteissa kaupan päälle oli pidettävä tällä tavoin harhaanjohtavana. Menettely oli kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista.