Mobiilipelin ja markkinointiarpajaisten markkinointi alaikäisille

Päivämäärä

13.11.2014

Diaarinumero

KKV/2729/14.08.01.05/2014

Osapuolet

McDonalds´s Oy

Tiivistelmä

McDonald´s Oy oli markkinoinut mobiilipelisovellusta, jonka lataamalla voi pelata kolikonheittopeliä ja osallistua arvontaan, jossa voi voittaa McDonald´s –ravintolan tarjoamia tuotteita tai alennuksia niistä. Peliä saattoi pelata kerran päivässä missä tahansa, mutta lisäpelin voi pelata vain ravintolassa. Lisäpelin pelaajien kesken arvottiin päivän pääpalkintona esimerkiksi tabletti tai kännykkä. Sääntöjen mukaan kampanjaan voi osallistua kuka tahansa 15-vuotta täyttänyt henkilö. Markkinointi tavoitti myös alle 15-vuotiaat lapset, ja heidän oli mahdollista osallistua mobiilipelin pelaamiseen. Alaikäiset tavoittava markkinointi oli hyvän tavan vastaista.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 § ja 2 §

Perustelut

McDonald´s vastasi selvityksessään, että Kolinkonheitto-kampanjaan osallistumisen 15-vuoden ikärajasta oli kerrottu kampanjan säännöissä, internetsivuilla, ravintolamateriaalissa sekä mobiilisovelluksessa, jota pelaamalla kilpailuun oli voinut osallistua. Ravintolahenkilökunta oli valvonut osallistumisikärajan noudattamista tarkistamalla asiakkaan iän, jos asiakas näytti alle 15-vuotiaalta. Lisäksi yritys aikoi saamansa palautteen perusteella jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, millä tavoin alaikäiset otetaan kampanjoissa huomioon.

Kuluttaja-asiamies piti McDonalds´in toimintaa vastuullisena siltä osin, että kampanjan ikäraja oli 15-vuotta ja että yritys jatkossa aikoi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, millä tavoin alaikäiset otetaan kampanjoissa huomioon.

Kyseinen kampanja, jossa lapsia ja nuoria kiinnostavien tuotteiden ja alennusten arvontaan voi osallistua mobiilipeliä pelaamalla, oli omiaan kuitenkin kiinnostamaan erityisesti myös alle 15-vuotiaita.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan alaikäisille suunnattua tai alaikäiset yleisesti tavoittavaa markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena erityisesti, jos siinä käytetään hyväksi alaikäisen kokemattomuutta tai herkkäuskoisuutta tai jos siinä pyritään sivuuttamaan vanhempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lapsensa kasvattajina.

Säännöksen perustelujen (HE 32/2008) mukaan lapsiin kohdistuvaa markkinointia on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti arvosteltava keskimääräistä tiukemmin, koska lapset ovat tietojensa ja kokemustensa rajoittuneisuuden vuoksi tavallista alttiimpia markkinoinnin vaikutuksille. Säännöksiä sovelletaan paitsi alaikäisille suoraan suunnattuun markkinointiin myös heidät yleisesti tavoittavaan markkinointiin.

Markkinointiarpajaisten järjestämiselle on asetettu keskimääräistä tiukemmat vaatimukset silloin, kun kohderyhmänä ovat lapset. (MT:1995:016, MT:1996:012, MT:2000:012 ja MT:2002:007).

Alle 15-vuotias kokee yleensä markkinoinnissa esitetyt tiedot ja väittämät konkreettisina eikä välttämättä osaa täysin arvioida markkinoinnissa kerrotun sanoman sisältöä. Vaikka markkinoinnissa olisikin täysi-ikäisen henkilön mittapuun mukaan kerrottu selkeästi säännöistä ja voiton todennäköisyydestä, ei lapsi pysty samanlaiseen arviointiin.

Kampanjaa markkinoitiin näkyvästi televisiossa ja sosiaalisessa mediassa ja se tavoitti myös alle 15-vuotiaat lapset. Kampanjan kaikessa materiaalissa kerrottiin 15-vuoden ikärajasta, mutta sitä ei oltu kytketty kampanjan pääviestiin sillä tavoin, että se olisi tavoittanut mahdollisimman tehokkaasti kyseisen kohderyhmän. Esimerkiksi mobiilisovelluksessa piti avata erikseen vasemmassa alakulmassa oleva linkki sääntöihin. Oletettavasti alle 15-vuotias ei tutustu huolellisesti kampanjan sääntöihin ennen mobiilipelin lataamista, eikä tällaista voida edellyttääkään. Peliä voi myös käytännössä pelata alle 15-vuotiaat, koska pelin lataamisen yhteydessä pelaajan ikää ei varmistettu millään tavalla.

Peliä pelaamalla oli voinut osallistua arvontaan, jossa oli palkintona McDonald´s-ravintolan tarjoamia tuotteita tai alennuksia niistä. Päivän pääpalkinnon arvontaan mahdollistavan lisäpelin oli voinut pelata vain ravintolassa. Voitot ja päivittäinen pääpalkinnon arvonta olivat omiaan houkuttelemaan lapsia ravintoloihin tavanomaista useammin, jolloin päämääränä lienee ollut, että lapset tekevät samalla myös ostoksia. Vaikka McDonald´s-ravintoloiden tuotteita voidaan yleensä pitää alle 15-vuotiaalle hinnaltaan kohtuullisina ja tavanomaisina tuotteina, vanhemmilla on lastensa kasvattajina oikeus päättää siitä, kuinka usein McDonald´s-ravintoloissa asioidaan ilman, että lapsia houkutellaan ravintoloihin arpajaisvoitoilla. Lapsiin vetoava markkinointi on omiaan aiheuttamaan tilanteita, joissa sivuutetaan vanhempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lapsensa kasvattajina.

Markkinointi, joka oli tavoittanut myös alle 15-vuotiaat lapset ja joka oli mahdollistanut alle 15-vuotiaiden osallistumisen mobiilipelin pelaamiseen, oli kuluttajansuojalain 2 luvun 2 §:n 2 momentin tarkoittamaa hyvän tavan vastaista markkinointia.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota, että alaikäisiin kohdistuvassa ja heidät tavoittavassa markkinoinnissa kaiken kampanjamateriaalin pääviestin yhteydessä ja mahdollisissa mobiilisovelluksissa kerrotaan selkeästi ja ymmärrettävästi osallistumisen ikärajasta, esimerkiksi selkeällä K-15 merkinnällä mobiilisovelluksen aloitussivulla ennen pelin lataamista.

Lisäksi kuluttaja-asiamies suositteli, että McDonald´s järjestää peliin osallistumisen niin, että jo pelin lataamisen yhteydessä pelaajan ikä voidaan varmistaa.