Kuntosalipalvelujen erikoistarjousmarkkinointi

Päivämäärä

24.6.2015

Diaarinumero

KKV/3089/14.08.01.05/2014

Osapuolet

Sats Elixia

Tiivistelmä

Sats Elixia markkinoi määräaikaista kuntosalisopimusta tiettyyn hintaan, mutta kokonaishintaa tai hinnan määräytymisperusteita ei kerrottu. Menettely oli kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 §, 8 §

Perustelut

Harhaanjohtavuus ja olennaisten tietojen antaminen

Tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi muun muassa kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ä koskevassa hallituksen esityksessä 32/2008 vp käytetyn esimerkin mukaan esimerkiksi sanoma- ja aikakausilehtiä koskevassa markkinoinnissa on ilmoitettava joko lehden irtonumeron tai tilausjakson hinta siitä riippuen, kumpaa näistä markkinoidaan. Vastaavasti markkinoitaessa määräaikaista kuntosalisopimusta on kerrottava koko sopimuskauden hinta, ei pelkkää yhden kuukauden hintaa.

Sats Elixian mainoksessa tarjottiin yksilöitynä kulutushyödykkeenä 12 kuukauden tai 24 kuukauden jäsenyyttä. Mainoksessa oli myös annettu kulutushyödykettä koskeva hintatieto. Sen sijaan kulutushyödykkeen kokonaishintaa, eli tässä tapauksessa sitä summaa, joka kuluttajan maksettavaksi tulee koko 12 tai 24 kuukauden mittaisen jäsenyyden ajalta, ei kerrottu.

Sats Elixian toimittaman selvityksen mukaan hinnat vaihtelevat mm. kaupungeittain. Hinnan määräytymiseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Tästä syystä kaikkia toimipisteitä koskevassa mainoksessa voitiin pitää riittävänä, että sekä 12 että 24 kuukauden mittaisen määräaikaisen jäsenyyden kokonaishinta ilmoitetaan hintahaarukkaa käyttäen ja kerrotaan hinnan määräytymiseen vaikuttavat perusteet. Kuluttaja-asiamies muistutti, että jos hintahaarukan alin ja ylin hinta eroavat merkittävästi toisistaan, ei hintahaarukka täytä kuluttajien tiedontarvetta. Kokonaishinnan yksiselitteistä ilmoittamista on kuitenkin pidettävä pääsääntönä.

Lisäksi kuluttaja-asiamies kiinnitti Sats Elixian huomiota siihen, että kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n tarkoittamat tiedot, samoin kuin kaikki muutkin kuluttajan ostopäätöksen kannalta olennaiset tiedot tulee antaa selkeästi ja ymmärrettävästi. Olennaisia tietoja ei esimerkiksi voi antaa niin sanottua pikkuprinttiä käyttäen, eli muuhun mainokseen verrattuna hyvin huomaamattomalla fonttikoolla.