Kuntosalipalvelujen erikoistarjousmarkkinointi

Päivämäärä

11.6.2015

Diaarinumero

KKV/343/14.08.01.05/2015

Osapuolet

Motivus Kuntokeskukset/ Kuntokumppanit Oy

Tiivistelmä

Motivus markkinoi kuntosalijäsenyyttä koskevaa erikoistarjousta ja ilmoitti kulutushyödykkeelle tietyn hinnan. Markkinoinnissa ei kerrottu kulutushyödykkeen kokonaishintaa eikä annettu kaikkia erikoistarjouksen hyödyntämisen kannalta tarpeellisia tietoja. Menettely oli kuluttajien kannalta sopimatonta.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 6 §, 7 §, 8 §

Perustelut

Harhaanjohtavuus ja olennaisten tietojen antaminen

Hallituksen esityksen 32/2008 vp mukaan arvioitaessa kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaista harhaanjohtavuutta, vaikka annettu tieto olisi sinänsä oikea, sen antaminen on kiellettyä, jos muodostuva kokonaiskuva on harhaanjohtava.

Edelleen hallituksen esityksen mukaan elinkeinonharjoittajan voidaan katsoa laiminlyöneen kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n 1 momentin mukainen tiedonantovelvollisuutensa, vaikka tiedot olisi annettu, mutta ne on annettu epäselvästi tai päätöksenteon kannalta liian myöhään.

Motivuksen mainoksessa kerrottiin kuluttajan voivan treenata loppuvuoden ajan 6 kuukauden hinnalla alkaen hintaan 30 € / kk. Edun saadakseen kuluttajan oli sitouduttava ostamaan loppuvuoden ajan voimassa oleva liikuntakortti.

Vaikka tarjouksen kerrottiin koskevan koko loppuvuotta, ei mainoksesta käynyt ilmi, että edun hyödyntäminen edellytti sitoutumista koko loppuvuoden ajaksi. Tätä tietoa on pidettävä olennaisena tarjouksen sisältöä koskevana ehtona. Tiedon puuttumisen on katsottava olevan omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei riittävin tiedoin olisi tehnyt.

Motivuksen menettely oli kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § ja 7 §:n vastaista.

Yksilöidyn kulutushyödykkeen tarjoaminen tiettyyn hintaan

Tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi mm. kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ä koskevassa hallituksen esityksessä 32/2008 vp annetun esimerkin mukaan esimerkiksi sanoma- ja aikakausilehtiä koskevassa markkinoinnissa on ilmoitettava joko lehden irtonumeron tai tilausjakson hinta siitä riippuen, kumpaa näistä markkinoidaan. Toisin sanoen jos markkinoidaan pidempää tilausjaksoa, yksittäisen erän hinnan kertominen ei riitä.

Motivuksen mainoksessa oli tarjottu yksilöityä kulutushyödykettä (loppuvuoden treenit 6 kuukauden hinnalla) tiettyyn hintaan (alk. 30 € / kk). Sen sijaan kulutushyödykkeen kokonaishintaa, eli tässä tapauksessa sitä summaa, joka kuluttajan maksettavaksi tulee koko edellytetyn jäsenyyden ajalta, ei kerrottu.

Motivuksen menettely oli kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n vastaista.