Hintojen ilmoittaminen ja alennus- ja tarjouskampanjat verkkokaupassa

Päivämäärä

23.5.2016

Diaarinumero

KKV/379/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Aalto Group Oy (Varuste.net)

Tiivistelmä

Aalto Group Oy mainosti verkkokaupassaan Varuste.net tuotteita ilmoittamalla niille suositus- ja tarjoushintoja. Kuluttaja-asiamies pyysi yritykseltä selvitystä hinnoittelusta, muun muassa siitä, mitä suositushinnalla tarkoitetaan ja miten tarjouskampanjoiden hinnat on laskettu. Aalto Group ilmoitti muuttavansa hinnoitteluaan siten, että tiedot tuotteiden suositushinnoista on poistettu, tarjouskampanjat ovat voimassa jatkossa korkeintaan yhden kuukauden eikä tarjouskampanjoja ketjuteta peräkkäin.

Sovellettavat säännökset

Kuluttajansuojalaki 2 luku 1, 3, 6 ja 11 §

Perustelut

Kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:n mukaan menettelyä pidetään sopimattomana, jos se on elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen, ja omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu päätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt. Sopimattomina pidetään erityisesti menettelyjä, jotka ovat 4–14 §:n vastaisia.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti esim. kulutushyödykkeen hintaa tai sen määräytymisen perusteita, erityistä hintaetua ja maksuehtoja.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaan kulutushyödykkeen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan.

Kuluttaja-asiamies pyysi Aalto Groupilta selvitystä siitä, mitä tarkoittaa suositushinta, kuka suositushinnan määrää, ja onko tuotteita myyty niille ilmoitetulla suositushinnalla. Kuluttaja-asiamies pyysi myös selvitystä siitä, kuinka tuotteiden tarjoushinnat lasketaan ja kuinka kauan tuotteita keskimäärin myydään niille ilmoitetuilla tarjoushinnoilla.

Aalto Groupin selvityksen mukaan suositushinta on tuotteen valmistajan tai maahantuojan ilmoittama hinta, jolla tuote lähtökohtaisesti myydään. Tarjouksia oli ollut kahdenlaisia: toistaiseksi voimassaolevia ja kausituotteiden osalta noin kuukauden pituisia. Tarjoushinnan alennusprosentti oli laskettu ensisijaisesti suositushinnasta, mikäli sitä ei oltu määritelty kaupan normaalihinnasta.

Kuluttaja-asiamiehelle toimittamassaan selvityksessä Aalto Group myös ilmoitti muuttavansa hinnoitteluaan siten, että tiedot tuotteiden suositushinnoista on poistettu, tarjouskampanjat ovat voimassa jatkossa korkeintaan yhden kuukauden eikä tarjouskampanjoja ketjuteta peräkkäin. Edellä mainitun johdosta asian käsittelyä ei ollut tarpeen jatkaa Kilpailu- ja kuluttajavirastossa.