Nostopalkkion laskeminen todelliseen vuosikorkoon

Päivämäärä

9.10.2018

Diaarinumero

KKV/425/14.08.01.05/2016

Osapuolet

GF Money Consumer Finland Oy

Tiivistelmä

GF Money Consumer Finland Oy ei sisällyttänyt luoton nostosta veloitettavaa palkkiota todelliseen vuosikorkoon.

Sovellettavat säännökset

Kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §, 8 §, oikeusministeriön asetus 1123/2016

GF Money Consumer Finland Oy ei sisällyttänyt mainonnassa eikä luoton sopimusprosessissa luoton nostosta veloitettavaa palkkiota todelliseen vuosikorkoon.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n 3 momentin mukaan todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Todellisen vuosikoron laskemistavasta ja laskennassa käytettävistä oletuksista säädetään oikeusministeriön asetuksella n:o 1123/2016, joka on tullut voimaan 1.1.2017. Asetus vastaa asiasisällöllisesti pääpiirteissään aikaisemmin voimassa ollutta asetusta. Todellinen vuosikorko on laskettava asetuksen mukaisesti.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 § edellyttää ilmoittamaan edellä mainitun todellisen vuosikoron muiden säännöksessä mainittujen tietojen ohella kuluttajaluoton mainonnassa.

Selvityksessä 28.4.2016 GF Money Consumer Finland Oy totesi että todellisen vuosikoron laskennassa on valitettavasti tapahtunut virhe ja siksi 15 %:n nostoporovisiota ei ole laskettu todelliseen vuosikorkoon.

Markkinaoikeus on ratkaisussaan (MAO 214/18, IPF Digital Finland Oy) vahvistanut, että nostopalkkion korkein hinta tulee ottaa huomioon markkinoinnissa luottokustannuksena ja näin ollen myös todellisen vuosikoron laskennassa. Edellä mainittu velvoite koskee myös GF Money Consumer Finland Oy:tä.

GF Money Consumer Finland Oy kertoi korjanneensa todellisen vuosikoron laskemista koskevan virheen sekä mainontaan että sopimuksentekoprosessiin. Kuluttaja-asiamies katsoi, että GF Money Consumer Finland Oy on omalta osaltaan oikaissut puutteen edellä mainittujen säännösten noudattamisessa.

Kuluttaja-asiamies edellyttää kuitenkin, että GF Money Consumer Finland Oy noudattaa kyseisiä säännöksiä myös vastaisessa toiminnassa.