Virhevastuu ja hintamerkinnät kuluttajakaupassa

Päivämäärä

8.6.2016

Diaarinumero

KKV/484/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Biltema Suomi Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamiehen huomiota kiinnitettiin siihen, että Biltema Suomi Oy korvasi myymissään tuotteissa ilmenneet virheet ensisijaisesti tarjoamalla reklamoiville kuluttajille lahjakortteja eli hyvityskuitteja, jotka olivat käytettävissä Bilteman myymälöissä, sekä puutteellisuuksiin myymälöiden hyllynreunojen hintamerkinnöissä. Kuluttaja-asiamies pyysi selvitystä, oikaisiko Biltema myymissään tuotteissa ilmenevät virheet hyvityskuiteilla kuluttajansuojalain tarkoittamien virheen korjauskeinojen sijasta. Biltema ilmoitti, että se tarjosi asiakkaalleen hyvityskuitin ainoastaan virheettömän tuotteen noutoa varten, ei korvaukseksi ostetussa tuotteessa ilmenneestä virheestä. Lisäksi Biltema ilmoitti korjaavansa hintamerkintöjen puutteet niin, että hyllynreunoista ilmenee jatkossa tuotteiden yksikköhinnat.

Sovellettavat säännökset

Kuluttajansuojalaki 2 luku 8 §, 5 luku 18 §, 19 § ja 20 §, Hintamerkintäasetus 4 §

Perustelut

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n 3 kohdan mukaan tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet.

Hintamerkintäasetuksen 4 §:n 1 momentin mukaan vähittäismyyntipaikassa ja sen yhteydessä olevassa näyteikkunassa sekä verkkosivustoilla tarjottavista tavaroista on ilmoitettava myynti- ja yksikköhinta merkitsemällä ne tässä asetuksessa säädetyllä tavalla.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran.

Luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa: vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta; tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Kuluttaja-asiamies pyysi Biltemalta selvitystä, kuinka yritys menettelee tilanteessa, jossa asiakas reklamoi ostamansa tuotteen virheestä. Tarjoaako Biltema tuotteiden virheistä reklamoiville kuluttaja-asiakkaille hyvityskuitteja/lahjakortteja sen sijaan, että noudatettaisiin kuluttajansuojalaissa tarkoitettuja virheen korjauskeinoja (tuotteen virheen korjaaminen tai uuden virheettömän tuotteen tarjoaminen, hinnanalennus, kaupan purku).

Biltema vastasi, että yritys tarjoaa asiakkaalleen hyvityskuitin ainoastaan virheettömän tuotteen noutoa varten, ei korvaukseksi ostetussa tuotteessa ilmenneestä virheestä.

Aluehallintoviraston tarkastajat olivat ilmoittaneet kuluttaja-asiamiehelle, että Bilteman myymälöiden hyllynreunojen hintamerkinnöistä puuttui tiedot tuotteiden yksikköhinnoista. Kuluttaja-asiamies pyysi Biltemalta selvitystä, millä toimilla se muuttaa myymälöiden hyllynreunojen hintamerkintöjen niin, että niistä ilmenee tuotteiden yksikköhinnat.

Biltema ilmoitti, että se oli ryhtynyt toimenpiteisiin hyllynreunojen hintamerkintöjen puutteiden korjaamiseksi niin, että hyllynreunoista ilmenee jatkossa tuotteiden yksikköhinnat.