Urheilukaupan erikoistarjousmarkkinointi

Päivämäärä

30.9.2015

Diaarinumero

KKV/560/14.08.01.05/2015

Osapuolet

Budget Sport, Intersport Finland Oy

Tiivistelmä

Budget Sportin mainostamat erikoistarjoukset kestivät sallittua pidempään. Yrityksen mainonnasta ei myöskään kaikissa tapauksissa käynyt selvästi ilmi tarjousten rajoituksia. Yrityksen menettely oli kuluttajien kannalta sopimatonta. Lisäksi kuluttaja-asiamies pyysi Budget Sportia varmistumaan, että tuotteen tarjoushintaa edeltäneeksi ilmoitetulla hinnalla oli myös tosiasiassa myyty tuotteita ennen tarjouksen alkamista. Kuluttaja-asiamies pyysi lisäksi varmistumaan, että Budget Sportin osalta edellytetyt toimenpiteet huomioidaan asiaan kuuluvalla tavalla myös Intersport Finland Oy:n markkinoinnissa.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 §, 6 §, 11 §, 12 §

Perustelut

Erikoistarjousten kesto

Erikoistarjous on tuotetta koskeva, kestoajaltaan rajattu tarjous, jonka keskeisenä sisältönä on hinnanalennus, hinnan erityinen edullisuus tai muun taloudellisen edun lupaaminen. Erikoistarjouksen poikkeuksellinen sisältö on omiaan kiinnittämään kuluttajien huomiota ja vaikuttamaan tiettyä kulutushyödykettä koskevaan osto- tai muuhun päätökseen. Jotta erikoistarjous olisi aidosti luonteeltaan poikkeuksellinen, ei se voi olla kestoltaan rajaamaton.

Kuluttaja-asiamies on yhdessä Kaupan Liiton kanssa laatimassaan linjauksessa Hintailmaisut markkinointikeinona linjannut, että erikoistarjouksen kestoajan on oltava lyhyt, enintään yksi kuukausi. Aloilla, joilla hintojen vaihtelevuus on vähäistä ja varaston kierto hidasta, erikoistarjouksen kestoaika voi olla pidempi, kuitenkin enintään kaksi kuukautta.

Budget Sport mainosti verkkosivuillaan osoitteessa www.budgetsport.fi useita erikoistarjouksia yhtäjaksoisesti yli kuukauden ajan. Budget Sportin menettely oli kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti Budget Sportin huomiota myös siihen, että verkkosivuilla mainostaminen ei poikkea esimerkiksi printtimainonnasta siinä suhteessa, että myös verkkosivuilla tapahtuvassa erikoistarjousmarkkinoinnissa tarjouksen olennaisista rajoituksista, kuten tarjouksen kestosta, on kerrottava. Jos tarjous koskee vain tiettyjä toimipisteitä, tulee tämän ilmetä markkinoinnista selkeästi.

Vertailuhinta

Erikoistarjous- ja alennusmainonnassa esitetään usein tarjoushintojen ja / tai alennusprosenttien lisäksi se hinta, josta tarjoushinta on laskettu. Tällaisen hinnan esittäminen antaa kuluttajalle tietoa tarjouksen suuruudesta ja on näin ollen omiaan vaikuttamaan kuluttajan kulutushyödykettä koskevaan ostopäätökseen. Tästä syystä mainonnassa esitetyn aikaisemman hinnan tulee myös olla se hinta, mitä tuotteesta on aidosti peritty kyseisessä kauppapaikassa ennen tarjouksen alkamista.

Kuluttaja-asiamies pyysi Budget Sportia varmistumaan siitä, ettei sen markkinoinnissa käytetä tuotteen vertailuhintana muuta hintaa kuin kampanjaa edeltänyttä tosiasiallista myyntihintaa.