Kullan arviointipalvelun puhelinmyynti

Päivämäärä

4.4.2017

Diaarinumero

KKV/672/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Suomen jalometallikierrätys Oy

Tiivistelmä

Suomen jalometallikierrätys Oy myi kuluttajille puhelimitse kullan arviointipalvelua, muttei mm. antanut kaikkia etämyynnin edellyttämiä ennakkotietoja. Lisäksi yritys kertoi osan palvelua koskevista olennaisista tiedoista vasta kun sopimus palvelun käyttämisestä oli jo syntynyt. Yrityksen menettely oli kuluttajansuojalain vastaista.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 6 §, 7 §, kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §, 12 §, 13 §, 14 §

Perustelut

Suomen jalometallikierrätys Oy (SJMK Oy) myy puhelimitse kuluttajille kullan arviointi- ja ostopalvelua ja lähettää siitä laskun. Näin ollen SJMK Oy harjoittaa kuluttajansuojalain mukaista etämyyntiä, johon tulee soveltaa kuluttajansuojalain 6 luvun etämyyntiä koskevia säännöksiä. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. sitä, yrityksen on kerrottava kuluttajille myyntipuhelun aikana ennen sopimuksen tekemistä esimerkiksi kulutushyödykkeen pääominaisuudet ja kokonaishinta sekä etämyyntisäännösten mukaisen 14 päivän peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt. Myyntipuhelulla tarkoitetaan ensimmäistä kuluttajalle soitettavaa puhelua, sillä tiedot tulee antaa kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.

Yritys on käyttänyt sopimusehtoja, joissa käsitellään esineiden mahdollista muuttumista niiden arvon arviointiprosessin aikana sekä tähän liittyvää vastuulauseketta. Jos tällaisia ehtoja käytetään, kyseisiä tietoja on pidettävä niin olennaisina kuluttajan päätöksenteon kannalta, että ne on kerrottava kuluttajalle ennen kuin sopimus syntyy.

Kaikki olennaiset tiedot on aina annettava kuluttajalle selkeästi ja päätöksenteon kannalta oikeaan aikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että olennaisia tietoja ei voida kertoa vain sopimuksen syntymisen jälkeen kuluttajalle lähetettävissä materiaaleissa, vaan ne on annettava jo puhelinmyyntispiikissä. Puhelinmyyntispiikissä tietoja ei voi sivuuttaa tai kertoa vain osittain, vaan kuluttajan on todella voitava ymmärtää, mistä asiassa on kyse ja mikä vaikutus annetuilla tiedoilla on.

Vastaavasti kaikkien kirjallisiin materiaaleihin sisältyvien tietojen on oltava ymmärrettäviä ja annettava oikea kuva palvelusta, sen sisällöstä ja siihen liittyvistä ehdoista.

SJMK Oy on sitoutunut tekemään kaikki kuluttaja-asiamiehen edellyttämät muutokset, kuten kertomaan kuluttajalle ensimmäisen myyntipuhelun spiikissä kaikki palvelua koskevat olennaiset tiedot, kertomaan kuluttajalle päätöksenteon kannalta olennaiset tiedot selkeästi ja ymmärrettävästi sekä noudattamaan kuluttajasuojalain 6 luvun etämyyntisäännöksiä.