”Vain tällä selaimella” –ilmaisun käyttäminen. Liittymien ”hinta-nopeussuhde”

Päivämäärä

16.3.2017

Diaarinumero

KKV/678/14.08.01.05/2016

Osapuolet

TeliaSonera Finland Oyj

Tiivistelmä

TeliaSonera Oyj (Sonera) markkinoi verkkosivuillaan L-Plus -liittymää mainoslauseella ”Onneksi olkoon! Saat L Plus liittymän nyt yllätyshintaan vain tällä selaimella!”. Kyseisen tarjouksen sai kuitenkin lunastettua useilla eri selaimilla ja se oli kaikkien uusien asiakkaiden hyödynnettävissä. Koska kyse oli edusta, joka oli saatavilla erikoishintaan kuluttajalle tietyn ajan, tarjouksen yhteydessä olisi lisäksi tullut kertoa edun voimassaoloaika. Yhtiö mainosti liittymää myös sen ylivertaisella hinta-nopeussuhteella. Yhtiön verkkosivujen liittymävertailussa liittymien hinta-nopeussuhde laskettiin käyttämällä kunkin liittymän teoreettista huippunopeutta ja kunkin liittymän ensimmäisten kuukausien alennettua hintaa. Yhtiön markkinointi oli ollut harhaanjohtavaa ja totuudenvastaista ja siten kuluttajansuojalain vastaista. Yhtiö sitoutui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §

Perustelut

Erikoistarjous ”vain tällä selaimella”

Soneran verkkosivuilla markkinoitiin L-Plus – matkapuhelinliittymää mainoslauseella ”Onneksi olkoon! Saat L Plus liittymän nyt yllätyshintaan vain tällä selaimella!”. Yhtiö myönsi, että asiakkaan käyttämällä selaimella ei ollut merkitystä edun saamiselle, vaan yhtiön mukaan termillä ”selain” viitattiin kyseiseen käyttäjään, joka identifioidaan selaimen perusteella. Yhtiön mukaan ”vain tällä selaimella” -kampanjan tarkoituksena oli tarjota asiakkaalle kertaluontoinen etu.

Kyseinen kampanja oli omiaan luomaan asiakkaille mielikuvan, että tarjous annetaan vain erikseen valikoiduille asiakkaille ja rajoitetulle asiakasryhmälle ja että kyseessä olisi erityinen hintaetu. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan kuluttajat, jotka ymmärtävät selaimen merkityksen, eivät todennäköisesti ole voineet ajatella, että termillä ”selain” viitattaisiin internetin käyttäjään eikä esimerkiksi kuluttajalla käytössä olevaan internetin selainohjelmistoon.

Yhtiö oli pyrkinyt vauhdittamaan asiakkaan ostopäätöksen tekemistä ilmoittamalla tarjouksen olevan yllätyksellinen ja saatavissa poikkeukselliseen hintaan vain tietyllä selaimella, vaikka todellisuudesta etu oli kaikkien yhtiön uusien asiakkaiden käytettävissä kaikilla selaimilla. Koska kyse oli edusta, joka oli saatavilla erikoishintaan kuluttajalle tietyn ajan, tarjouksen yhteydessä olisi lisäksi tullut kertoa edun voimassaoloaika. Tarjouksesta pitää aina käydä ilmi tarjouskampanjan ajallinen kesto.

Liittymän ylivertainen hinta-nopeussuhde

Sonera mainosti Sopiva L Plus – liittymää myös sen ylivertaisella hinta-nopeussuhteella. Yhtiön verkkosivuilla liittymävertailussa liittymien hinta-nopeussuhde laskettiin käyttämällä kunkin liittymän teoreettista huippunopeutta ja kunkin liittymän ensimmäisten kuukausien alennettua hintaa.

Hinta-nopeussuhteen laskennassa käytetty nopeus oli liittymän teoreettinen maksiminopeus eli enemmänkin laboratorio-olosuhteissa toteutuva liittymän maksiminopeus. Todellisuudessa liittymien nopeudet vaihtelevat hyvin paljon eikä teoreettinen maksiminopeus kuvaa liittymän todellista käyttönopeutta. Kuluttajan kannalta onkin olennaista, miten usein liittymän maksiminopeuteen todellisuudessa päästään ja mikä ”keskimääräinen” nopeus on. Käytännön nopeudet, hetkittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, ovat paljon alempia kuin maksiminopeudet. Kuluttaja-asiamies katsoi, että liittymän teoreettisen maksiminopeuden käyttäminen suhdeluvun laskennassa oli vääristänyt vertailua ja antanut harhaanjohtavan kuvan liittymän ominaisuuksista.

Hinta-nopeussuhteen laskennassa hintana oli käytetty kunkin liittymän ensimmäisten kuukausien alennettua hintaa. Kuluttaja-asiamies totesi, että liittymän normaali hinnoittelu pitää sisällään nimenomaisesti sekä edullisemman aloitusjakson ensimmäiset alennetut kuukaudet että tämän jälkeen tulevan hinnan. Määräaikaisen liittymän, jonka ensimmäiset kuukaudet ovat tarjoushintaisia, käyttäminen hinta-nopeussuhteen laskennassa ei anna totuudenmukaista kuvaa kuluttajalle siitä, kuinka edullinen kyseinen liittymä on verrattuna muihin liittymiin.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että yhtiö on antanut markkinoinnissaan harhaanjohtavia ja totuudenvastaisia tietoja, jotka ovat olleet omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei olisi tehnyt ilman annettuja tietoja. Yhtiön menettely on siten ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista.

Kuluttaja-asiamies kehotti yhtiötä luopumaan käyttämästä ”vain tällä selaimella” -ilmausta vähintään silloin mikäli kyse on tarjouksesta, joka ei ole todellisuudessa tarjolla vain yhden selaimen kautta. Lisäksi yhtiötä kehotettiin olemaan käyttämästä markkinoinnissaan hintanopeussuhde-elementtiä, mikäli tämän suhteen laskennassa käytetään hintana pelkästään edullisemman aloitusjakson hintaa tai nopeutena liittymän teoreettista maksiminopeutta.
Yhtiö sitoutui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin.

Sonera ja Tele Finland –tuotenimet muuttuivat 23.3.2017 Teliaksi.