Hintarobotista ja hintojen vertailusta markkinoinnissa annetut tiedot

Päivämäärä

14.11.2018

Diaarinumero

KKV/727/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Power Finland Oy

Tiivistelmä

Power Finland Oy esitti markkinoinnissaan toistuvasti väitteitä yrityksen hintarobotin suorittamasta hintojen vertailusta ja tuotteiden edullisemmuudesta. Markkinointi oli sopimatonta ja harhaanjohtavaa, koska se loi kuluttajille harhaanjohtavan vaikutelman siitä, että hintarobotin tekemä hintavertailu korvaisi kuluttajan itse tekemän vertailun ja toisaalta takaisi sen, että hankkimalla tuotteen Powerilta kuluttaja saisi muuhun tarjontaan verrattuna halvemman hinnan. Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti.

Sovellettavat säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 § ja 6 §

Perustelut

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Power Finland Oy:n (jäljempänä Power) markkinointiin, jossa vuosina 2017 ja 2018 esitettiin toistuvasti väitteitä yrityksen myymien kodinkoneiden ja elektroniikan hintojen edullisemmuudesta ja hintarobotin suorittamasta hintojen vertailusta.

Arvioitaessa markkinoinnin sopimattomuutta ja harhaanjohtavuutta oikeuskäytännön mukaan (KKO 2017:83) lähtökohtana on kuluttajalle syntyvä kokonaisvaikutelma. Tällöin ratkaisevia eivät ole mainoksessa käytetyt sanamuodot vaan se mielikuva, joka keskivertokuluttajalle syntyy, kun hän tavanomaiseen tapaan lukee mainosta.

Markkinoinnissa esitettyjen edullisemmuusväitteiden on perustuttava riittävän laajan vertailuaineistoon (MAO 350/18).

Kaupallista menettelyä pidetään harhaanjohtavana, jos se sisältää virheellistä tietoa ja on siten totuuden vastainen tai jos se millään tavoin, yleinen esitystapa mukaan luettuna, harhauttaa tai on omiaan harhauttamaan keskivertokuluttajaa. Myös tosiasiallisesti virheetön tieto voi olla harhaanjohtava esimerkiksi esitystavan vuoksi.

Harhaanjohtava tieto vaikuttaa kuluttajien päätöksentekoon, kun sillä on vaikutusta kuluttajien kaupallisiin ratkaisuihin, joihin kuuluvat paitsi ratkaisu tuotteen hankkimisesta tai hankkimatta jättämisestä myös esimerkiksi päätös astua sisälle kauppaan tai vierailla tietyllä verkkosivustolla.

Powerin markkinoinnissa pääviesteinä olivat mielikuvat siitä, että hintarobotti vertaa hinnat kuluttajan puolesta ja varmistaa, että Powerin kuluttajalle tekemä tarjous on aina hinnaltaan halpa.

Asiassa oli keskeistä se, oliko Power toteuttanut hintavertailun sellaisella tavalla, että väitteet ”hintarobotti vertaa hinnat puolestasi” ja ”hintarobotti takaa kovimman alen” ovat perusteltuja. Mainoslauseissa oli kyse sellaisista tosiasiailmaisuista, jonka elinkeinonharjoittaja on voitava näyttää toteen.

Markkinoinnin perusteella kuluttajille syntyi mielikuva siitä, ettei kuluttajan tarvitse tehdä vertailua itse vaan hän voi luottaa Powerin tekemän vertailun kattavuuteen. Lisäksi ottaen huomioon asiayhteys, jossa mainoslauseita käytettiin, kuluttajille syntyi vaikutelma siitä, että kaikki mainoksissa esitetyt tuotteet olisivat hintarobotin vertailun piirissä.

Kodinkoneita mainostetaan aktiivisesti ja kuluttajat voivat vertailla tarjouksia useiden yritysten markkinoinnin perusteella. Lisäksi kuluttajat voivat itse etsiä tuotteita verkossa ja siirtyä sen jälkeen parhaat tarjoukset esittävien elinkeinonharjoittajien verkkosivustoille. Verkossa kuluttajien käytettävissä on myös vertailutyökaluja, kuten hakukoneita ja vertailusivustoja.

Markkinoinnissa hintarobotin toiminnasta oli annettu kuluttajille sen todellista toimintaa kattavampi vaikutelma. Hintarobotin tekemä vertailu oli kaiken kaikkiaan huomattavasti rajatumpaa kuin tieto, jonka kuluttaja voi saada omatoimisella vertailulla. Ottaen huomioon se tapa, jolla Power kertoi toteuttavansa vertailun, hintarobotti ei myöskään yksin taannut sitä, että Powerin mainostama alehinta olisi halvin kuluttajille tarjolla oleva.

Power oli markkinoinnissaan luonut kuluttajille harhaanjohtavan vaikutelman siitä, että hintarobotin tekemä hintavertailu korvaisi kuluttajan itse tekemän vertailun ja toisaalta takaisi sen, että hankkimalla tuotteen Powerilta kuluttaja saisi muuhun tarjontaan verrattuna halvemman hinnan.

Näin menetellessään Power Finland Oy oli menetellyt markkinoinnissaan sopimattomasti ja kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n, 3 §:n ja 6 §:n vastaisesti.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Power Finland Oy sitoutuu siihen, ettei se vastaisessa toiminnassaan käytä markkinoinnissaan ilmaisuja, joista kuluttajille syntyy vaikutelma, että hintarobotti vertaa hinnat kuluttajan puolesta tai takaa kuluttajalle halvimman hinnan. Power Finland Oy sitoutui korjaamaan markkinointiaan kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti.