Ajo-opetusalustan markkinointi

Päivämäärä

27.3.2017

Diaarinumero

KKV/733/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Ratti.fi (YMediaHouse Oy)

Tiivistelmä

Ratti.fi:n verkkosivuilla oli kerrottu puutteellisesti muun muassa palveluiden sisällöstä ja hintatiedoista. Kuluttaja-asiamiehen kiinnitettyä huomiota asiaan yritys sitoutui korjaamaan havaitut puutteet.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §, 6 §, 7 §, kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §

Perustelut

Ajo-opetuksen välityspalveluna toimiva Ratti.fi (YMediaHouse Oy) saattaa yhteen ajo-opetusta tarvitsevia ja ajo-opetusta antavia henkilöitä. Yritys myös mm. myy verkkosivuillaan teoriapakettia, joka on tarkoitettu B-ajokortin perusvaihetta ajo-opetuslupaopetuksessa suorittaville.

Kuluttaja-asiamies pitää hyvänä erilaisia uusia jakamis- ja alustatalouden mahdollistamia toiminta- ja palvelumuotoja, jotka lisäävät kuluttajan valinnanvaraa. Kuluttajien kannalta on kuitenkin tärkeää, että he saavat ennen päätöksentekoa myös uudenlaisista palveluista olennaiset tiedot selkeällä tavalla. Vaikka toimintamallit ovat uusia, sovelletaan niitä tarjoaviin yrityksiin kuluttajansuojalakia silloin kun kyse on elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle tarjottavista tavaroista tai palveluista. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kielto antaa harhaanjohtavia tietoja tai jättää antamatta olennaisia tietoja koskee kaikkia elinkeinonharjoittajia suhteessa niiden kuluttaja-asiakkaisiin.

Ratti.fi:n verkkosivuilla esitellään yrityksen välityksellä saatavia erilaisia palveluita. Sivustolla kuitenkin kerrottiin puutteellisesti esimerkiksi siitä, onko yrityksen palveluissa kyse koko B-ajokortin saamiseksi tarvittavasta palvelusta vai esimerkiksi vain B-ajokortin perusvaiheen suorittamisesta. Lisäksi sivustolla mm. esitettiin samaa palvelua koskevia hintatietoja eri paikoissa eri tavoin, jolloin todellisen kokonaishinnan hahmottaminen oli vaikeaa. Sivustolta myös puuttui tieto kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n tarkoittamasta etämyynnin peruuttamisoikeudesta.

Kuluttaja-asiamiehen kiinnitettyä huomiota asiaan yritys sitoutui korjaamaan havaitut puutteet.