Palvelun lopettaminen ja palvelusta annetut tiedot

Päivämäärä

22.2.2019

Diaarinumero

KKV/329/14.08.01.05/2018

Osapuolet

Elisa Oyj

Tiivistelmä

Elisa tarjosi kuluttajille Elisa Vahti Live -palvelua ja turvakamerajärjestelmää, jonka avulla kuluttajat voivat seurata ja tallentaa kotiin asennetun kameran kuvamateriaalia. Osana sopimuspakettia Elisa Oyj myi kuluttajille myös palvelun käyttöön tarvittavat kamerat. Palvelun päättymisestä kertoessaan Elisa ilmoitti myös etteivät kuluttajille myydyt kamerat toimi enää palvelun päättymisen jälkeen. Kuluttaja-asiamies korosti, että myytäessä tuotetta pakettina, johon kuuluu digitaalisia palveluja ja laitteita, kuluttajille on ennen sopimuksen tekemistä kerrottava kaikkien sopimuskokonaisuuteen sisältyvien hyödykkeiden ominaisuuksista eikä kuluttajien oikeuksista saa antaa harhaanjohtavia tietoja.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalaki 2:12:32:62:72:8a6:9

Perustelut

Maaliskuussa 2018 joukkoviestimissä ja Elisa Oyj:n verkkosivuilla kerrottiin, että Elisa Vahti Live -palvelu päättyy 30.9.2018. Samassa yhteydessä Elisa Oyj kertoi, etteivät kuluttajille myydyt kamerat toimi palvelun päättymisen jälkeen.

Vasta palvelun lopettamisen yhteydessä kuluttajat tulivat tietoisiksi siitä, ettei kameroita voinut enää käyttää. Tältä osin kuluttaja-asiamies arvioi asiaa kuluttajansuojalain 2 luvun, 3 luvun ja 6 luvun kannalta.

Antamassaan selvityksessä Elisa Oyj kertoi, että verkkokaupassa Vahti Live -kameran tilaussivulla kerrottiin Elisa Vahti Live -palvelun käytön edellyttävän Vahti Live -kameran hankkimista.

Toisaalta Elisa Oyj:n mukaan Vahti Live -kameran hankkimisen edellytyksenä oli samalla tilata Elisa Vahti Live -palvelu. Palvelun hinta oli 9,90 €/kk ja maksu oli kamerakohtainen. Palvelua tai kameraa ei ollut mahdollista hankkia erikseen. Elisan mukaan kameran toimivuuden edellytyksenä oli palvelusopimuksen voimassaolo.

Käytännössä saadakseen Elisa Vahti Live -palvelun käyttöönsä kuluttajan täytyi ladata Elisa Vahti Live -mobiilisovellus älypuhelimeensa ja rekisteröidä käyttämänsä kamera sovelluksessa tai www.vahtilive.fi verkkosivulla. Kameran rekisteröinti Elisa Vahti Live -palveluun tehtiin antamalla sen sarjanumero.

Kuluttaja-asiamies totesi, että tosiasiassa tämä toimi tarkoitti sitä, että kuluttajan kamera oli teknisellä rajoituksella lukittu Elisa Vahti Live -palveluun eikä sitä voinut tämän jälkeen käyttää palvelusta riippumatta tai muussa yhteydessä.

Elisa Vahti Live -palvelun sopimusehtojen ja verkkokaupan tilaussivulla kerrottujen tietojen perusteella kuluttajille perustellusti syntyi se käsitys, että he hankkivat kameran täydellä omistusoikeudella. Tosiasiassa kameraan liittyi tekninen rajoite, joka esti kameran toimivuuden muutoin kuin Vahti Live -palvelun yhteydessä. Samalla tekninen rajoite eväsi kuluttajilta laitteen omistajina mahdollisuuden päättää vapaasti kameran käytöstä.

Elisa Oyj:n antaman selvityksen mukaan yritys kertoi kuluttajille, että palvelua voi käyttää ainoastaan siihen rekisteröidyllä kameralla.

Sen sijaan palvelun käyttöön liittyvän kameran osalta kuluttaja-asiamies totesi, ettei kuluttajille kerrottu selkeästi ja ymmärrettävästi sitä, ettei kameraa voi käyttää muutoin kuin Vahti Live -palvelun yhteydessä. Kuluttajilla ei myyjältä saamiensa tietojen perusteella ollut täyttä kuvaa kameran toimivuudesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Kuluttaja-asiamies huomautti Elisa Oyj:lle, että myytäessä tuotetta pakettina, johon kuuluu digitaalisia palveluja ja laitteita, kuluttajille on ennen sopimuksen tekemistä kerrottava kaikkien sopimuskokonaisuuteen sisältyvien hyödykkeiden ominaisuuksista. Kuluttajien oikeuksista ei myöskään saa antaa harhaanjohtavia tietoja.