Sähköpotkulautapassin markkinointi

Päivämäärä

28.9.2021

Diaarinumero

KKV/898/14.08.01.05/2021

Osapuolet

Voi Technology Finland Ab

Tiivistelmä

Voi Technology Finland Ab (jäljempänä VOI) markkinoi kesällä 2021 sähköpotkulautapassia niin, että sillä saisi tehdä rajattoman määrän enintään 45 minuutin mittaisia matkoja. Kesän aikana yritys otti käyttöön sopimusehdon, jolla se rajasi sähköpotkulautapassin käytön enintään yhdeksään ajoon tai 200 minuuttiin vuorokaudessa. Kuluttajat, jotka olivat ylittäneet käyttöehtojen enimmäismäärät rajoituksista tietämättä, olivat saaneet varoituksen käyttöehtojen rikkomisesta ja osalta oli lopulta evätty oikeus passin käyttöön. Kuluttaja-asiamies edellytti, ettei VOI anna markkinoinnissaan kuluttajille totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa kuvaa sähköpotkulautapassin keskeisistä ominaisuuksista tai jätä kertomatta kuluttajan päätöksenteon kannalta olennaisia tietoja. Yritys sitoutui noudattamaan kuluttaja-asiamiehen vaatimuksia.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 §, 6 §7 §

Kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §

Perustelut

Markkinoinnin sopimattomuus

Voi Technology Finland Ab (jäljempänä VOI) oli markkinoinut Voi -sähköpotkulautapassia rajattomalla käytöllä muun muassa seuraavasti: ”Voi-passilla voit nauttia rajattomasta määrästä ajoja kiinteään hintaan.” Rajatonta käyttöä VOI oli luonnehtinut seuraavasti: ”Voit ajaa niin monta matkaa kuin haluat, niin kauan kuin passisi on aktiivinen. Jokaisen matkan ensimmäiset 45 minuuttia sisältyvät. Tämän jälkeen kaupungin normaali hinnasto astuu voimaan.”

Heinäkuun 2021 alusta alkaen VOI oli kuitenkin ottanut käyttöön seuraavan sopimusehdon: ”Jos ylität yhdeksän (9) ajoa 24 tunnin aikana tai yhteensä 200 käyttöminuuttia 24 tunnin sisällä Voi Passillasi, pidätämme oikeuden deaktivoida ja keskeyttää Voi Passisi ja käyttäjätilisi. Jos toimimme näin, hyvitämme sinulle käyttämättömän ajan ennakkoon maksamastasi Voi Passista. Ensimmäisellä ehdon rikkomiskerralla Voi ilmoittaa siitä sinulle. Tällaisen ilmoituksen jälkeen, jos jatkat tämän vastuullisen käytön ehdon rikkomista, Voi deaktivoi ja keskeyttää Voi-passisi kohdan 1.10 mukaisesti ilman lisävaroituksia.”

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä. Kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:n mukaan menettelyä pidetään sopimattomana, jos se on elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettely tavan vastainen ja omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai hyödykkeeseen liittyvä muu päätös, ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt. Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinointi on sopimatonta erityisesti, jos siinä annetaan kuluttajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaan markkinointi on sopimatonta erityisesti, jos siinä jätetään antamatta asiayhteys huomioiden olennaisia tietoja.

Voi-passin tapauksessa kuluttajilla oli kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan ollut oikeus luottaa markkinoinnin pääviestiin, joka loi kuluttajille vaikutelman siitä, että sähköpotkulautoja voisi käyttää ilman matkojen lukumääriin tai ajominuutteihin kohdistuvia rajoituksia, lukuun ottamatta selkeästi ilmaistua 45 minuuttia koskevaa käyttöohjetta. Näin ollen kuluttaja-asiamies katsoi, että Voi-passin markkinointi oli ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla harhaanjohtavaa. Koska Voi-passin markkinoinnissa ei kerrottu kuluttajille selkeästi, ymmärrettävästi ja oikea-aikaisesti potkulautojen käyttöä koskevista rajoituksista, oli VOI lisäksi jättänyt antamatta kuluttajille asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n vastaisesti.

Sitoumuspyynnössään kuluttaja-asiamies edellytti, ettei VOI vastaisuudessa anna markkinoinnissaan kuluttajille harhaanjohtavaa kuvaa sähköpotkulautapassin keskeisistä ominaisuuksista tai jätä markkinoinnissa mainitsematta sähköpotkulautapassin käyttöä koskevista rajoituksista selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, mikäli sähköpotkulautojen enimmäiskäyttöä rajoitetaan palvelun sopimusehdoissa. Yritys sitoutui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin.

Yksipuolinen olennainen sopimusehtomuutos

Ennen Voi-passin käyttöä rajoittaneen sopimusehdon käyttöönottoa VOI ei ollut soveltanut vastaavia käyttörajoituksia. Kuluttaja-asiamies katsoi, että asiassa ei ollut tarpeen arvioida käyttörajoituksia koskevan sopimusehdon kohtuullisuutta tai ehdon käyttöönoton perusteluja, sillä VOI ilmoitti hyvittävänsä niitä kuluttajia, joiden sopimusta se oli muuttanut kesken sopimuskauden. Kuluttaja-asiamies huomautti kuitenkin vastaisuuden varalta, että yksipuolisesti toteutettua, olennaista sopimusehtomuutosta kuluttajan vahingoksi kesken määräaikaisen sopimuskauden (kuten kuukausipassin), on pidettävä kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n vastaisena kohtuuttomana sopimusehtokäytäntönä.