Tiedonantovelvollisuus markkina-alustalla

Päivämäärä

10.11.2020

Diaarinumero

KKV/791/14.08.01.05/2020

Osapuolet

ePrice Oy (Huuto.net-palvelu)

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies havaitsi puutteita ePrice Oy:n omistaman Huuto.net-verkkopalvelualustan toiminnassa silloin, kun myyjänä toimi elinkeinonharjoittaja. Puutteet koskivat etämyynnin ennakkotietojen antamista. Kuluttaja-asiamies edellytti ePrice Oy:tä muotoilemaan alustansa niin, että alustalla kulutushyödykkeitä tarjoavat elinkeinonharjoittajat voivat tarjota hyödykkeitä kuluttajansuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. ePrice Oy sitoutui tekemään kuluttaja-asiamiehen edellyttämät muutokset Huuto.net-verkkopalvelualustalle.

Sovelletut säännökset

KSL 6 luvun 9 §12 §14 §
KSL luku

Perustelut

Markkina-alustalla havaitut puutteet

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota ePrice Oy:n ylläpitämällä Huuto.net-alustalla hyödykkeitä myyvien yritysten markkinointiin ja havaitsi puutteita kuluttajansuojalain säännösten noudattamisessa. Huuto.net-verkkopalvelualustalla hyödykkeitä myyvien yritysten hakutuloksissa ja myynti-ilmoituksessa ei esimerkiksi ilmennyt riittävän selkeästi elinkeinonharjoittajan toiminimeä, minkä lisäksi puutteita ilmeni myös muiden kuluttajansuojalain etämyyntisäännösten vaatimien ennakkotietojen antamisessa. Koska Huuto.net-alusta tarjoaa muille yrityksille mahdollisuuden omien tuotteidensa ja palveluidensa digitaaliseen markkinointiin ja kaupantekoon, on ePrice Oy:n velvollisuutena luoda alusta muotoiluiltaan ja toiminnoiltaan sellaiseksi, että se mahdollistaa kulutushyödykkeiden tarjoamisen alustalla kuluttajansuojalainsäädännön mukaisella tavalla.

Etämyyntisäännösten noudattaminen

Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevan sääntelyn mukaiset ennakkotiedot on annettava kuluttajille selkeästi ja ymmärrettävästi. Sääntelyn taustalla olevan kuluttajien oikeuksista annetun direktiivin mukaan etämyyntiin liittyy lukuisia erityisvelvoitteita, joita yrityksen tulee noudattaa etämyyntiä harjoittaessaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen tiedonantovelvollisuudet ennen sopimuksen tekoa ja sen jälkeen, kuluttajan peruuttamisoikeus ja tavaran palauttamiseen liittyvät säännökset. Ennakkotiedot on annettava niin, että ne ovat kuluttajan helposti saatavilla ja ne tulee ottaa huomioon jo verkkokaupan tilauspolkua ja sisältöjä muotoiltaessa. Ennakkotiedot on annettava niin, että kuluttaja ei voi ohittaa näitä tietoja.

Julkaistessaan myynti-ilmoitusta Huuto.net-alustalla, myyjäyritykset täyttivät erillisen lomakkeen avulla tiedot, jotka näkyivät kuluttajille myynti-ilmoituksessa. Kuluttaja-asiamies edellytti, että ePrice Oy muuttaa Huuto.net-alustan muotoilua ja toimintoja siten, että myyjäyrityksen tulee täyttää myynti-ilmoitusta varten olevaan lomakkeeseen kuluttajansuojalain edellyttämät ennakkotiedot sekä yrityksen omat sopimusehdot. ePrice Oy sitoutui tekemään kuluttaja-asiamiehen edellyttämät muutokset Huuto.net-alustalle.