Användning av kakor

En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas tillfälligt på användarens hårddisk. Kakor används på nästan alla webbplatser och webbplatserna fungerar inte nödvändigtvis som de ska utan kakor.
 • Vi använder tjänsten Snoobi Analytics för att analysera och följa användningen av våra webbtjänster. Användaruppgifter samlas med hjälp av kakor, men uppgifterna behandlas eller lagras inte så att en enskild användare skulle kunna följas. I kontakt- och tipsblanketterna och i tjänsten för skyddad e-post används inte tjänsten Snoobi Analytics.

  Med hjälp av dessa data kan vi skapa en uppfattning om vad användarna vill ha och hur vi på bästa sätt ska kunna leverera de uppgifter som användarna behöver.

  Följande statistiska uppgifter samlas om användningen av tjänsterna:

  • sammanlagt besökarantal
  • är användaren ny eller besöker hen webbplatsen för första gången
  • från vilken webbadress har besökaren kommit
  • de mest använda sökorden
  • de populäraste sidorna
  • de mest använda webbläsarna
  • de mest använda enheterna

  I webbtjänsten samlas uppgifter om besökare in som en del av uppföljningen av genomförandet av EU-förordningen (EU) 2018/1724 om den digitala ingången. På de sidor som anslutits till den digitala ingången samlas förutom

  • sidans url-adress,
  • antalet besökare,
  • besökarnas land
  • och den använda terminalen in.

  Uppgifterna samlas in anonymt och individualiseras inte till en person/personer. Uppgifterna används endast av KKV, EU-kommissionen och de nationella koordinatorer som nämns i förordningen. De insamlade uppgifterna förvaras i EU-kommissionens datalager i högst tre år, varefter de raderas automatiskt.

 • Funktionerna i vissa tjänster, såsom hjälp som vägleder användaren samt webbplatser som kräver inloggning kräver kakor för att fungera. Blockering av sådana kakor kan även blockera användningen av tjänsten i fråga.

  I våra webbtjänster använder vi även insticksprogram från en tredje part med vars hjälp man kan visa exempelvis innehåll från sociala medier på webbplatsen. Webbplatsens insticksprogram kan också använda kakor för sina egna tjänster och enligt sina egna principer.

 • Du kan förhindra användningen av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller enhet. Det är dock bra att lägga märke till att många funktioner och tjänster förutsätter att webbplatsen kan spara de val som du har gjort med hjälp av kakorna. Om du blockerar kakorna helt, kan du inte nödvändigtvis använda alla funktioner och tjänster.

  Kakorna kan raderas en och en eller alla på en gång. Placeringen av funktionen för radering beror på webbläsaren eller enheten som du använder. Via länkarna nedan får du anvisningar om inställningarna i din webbläsare eller enhet.

  Datorn

  Mobil

Andra acceptansen av kakor 

Hoppa över inbäddat innehåll

Andra acceptansen av kakor