Aktuellt

KKV:s meddelanden och nyheter har samlats på dessa sidor. Du kan även ta del av våra nyhetsbrev och beställa dem. Lediga arbetsplatser och offentliga upphandlingar finns nere på sidan.

Nyhetsbrev

KKV:s nyhetsbrev  (på finska)
Konsumentombudsmannens nyhetsbrev (på finska)
Konsumenteuropa i Finlands nyhetsbrev (på finska)

Twitter och Facebook

Vi informerar om aktuella frågor och diskuterar på Twitter och Facebook.
KKV på Twitter
Konsumenteuropa i Finland på Twitter
Konsumentrådgivningen på Facebook
Konsumenteuropa i Finland på Facebook
Konsumentfostran på Facebook

Bloggar

KKV:s bloggar är följande:
Konsumentombudsmannens blogg där konsumentombudsmannen Päivi Hentunen skriver om aktuella konsumentföreteelser.Kuka kasvattaa ketä? (Vem uppfostrar vem?) en blogg där man behandlar vår vardagliga konsumtion ur konsumentfostrans synvinkel.

Lediga arbetsplatser och offentliga upphandlingar

Statsförvaltningens lediga arbetsplatser hittar du från statens gemensamma service som förmedlar lediga tjänster och arbetsplatser.
valtiolle.fi

Offentliga upphandlingar hittar du från Hilma.
HILMA


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut