Aktuellt

KKV:s meddelanden och nyheter har samlats på dessa sidor. Du kan även ta del av våra nyhetsbrev och beställa dem.

Twitter och Facebook

Vi informerar om aktuella frågor och diskuterar på Twitter och Facebook.

Bloggar

KKV:s bloggar är följande:

Konsumentombudsmannens blogg, där konsumentombudsmannen Päivi Hentunen skriver om aktuella konsumentföreteelser.

Vem uppfostrar vem?, där man behandlar vår vardagliga konsumtion ur konsumentfostrans synvinkel.

Lediga arbetsplatser och offentliga upphandlingar

Statsförvaltningens lediga arbetsplatser hittar du från statens gemensamma service som förmedlar lediga tjänster och arbetsplatser.
valtiolle.fi

Offentliga upphandlingar hittar du från Hilma.
HILMA


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut