Forskning och påverkan

KKV:s verksamhet bygger på forskning och kännedom om marknaden. KKV bedriver forskning som stöder konkurrens- och konsumentpolitiken och ger utlåtanden.