Vår dataskyddspraxis och våra dataskyddsbeskrivningar

I hanteringen av personuppgifter tillämpar vi EU:s allmänna dataskyddsförordning, Finlands lagar, myndigheternas förordningar och anvisningar samt god datahanteringspraxis.

Vi tillämpar en hög nivå på dataskydd. Person- och identifieringsuppgifter samlas in för vissa definierade och lagliga ändamål, och dessa behandlas inte på ett sätt som inte är förenligt med dessa ändamål.

Vi utbildar vår personal regelbundet i principer om hantering av data och vi övervakar användningen av data på ett ändamålsenligt sätt.

Detaljerade uppgifter om grunderna för hantering av personuppgifter samt om de registrerades rättigheter finns i dataskyddsbeskrivningarna.

Vi rapporterar behandlingen av användardata på denna webbplats på sidan om kakor.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor angående insamlingen eller användningen av dina personuppgifter eller om du vill lämna klagomål, kontakta tietosuoja@kkv.fi.