Vår dataskyddspraxis och våra dataskyddsbeskrivningar

I hanteringen av personuppgifter tillämpar vi EU:s allmänna dataskyddsförordning, Finlands lagar, myndigheternas förordningar och anvisningar samt god datahanteringspraxis.

Vi tillämpar en hög nivå på dataskydd. Person- och identifieringsuppgifter samlas in för vissa definierade och lagliga ändamål, och dessa behandlas inte på ett sätt som inte är förenligt med dessa ändamål.

Vi utbildar vår personal regelbundet i principer om hantering av data och vi övervakar användningen av data på ett ändamålsenligt sätt.

Detaljerade uppgifter om grunderna för hantering av personuppgifter samt om de registrerades rättigheter finns i dataskyddsbeskrivningarna.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor angående insamlingen eller användningen av dina personuppgifter eller om du vill lämna klagomål, kontakta tietosuoja@kkv.fi.