Konsument­­ärenden

KKV ger vägledning i tvister mellan konsumenter och företag samt övervakar alla konsumenters intressen.