Ge respons och förbättringsförslag

På responsblanketten kan du ge respons om webbsidor, blanketter, konsumentrådgivning och KKV:s verksamhet. Vi tar också gärna emot förbättringsförslag.

Observera att det här är en responsblankett.