Konkurrens­ärenden

KKV övervakar att företagen inte begränsar konkurrensen med konstgjord väg eller ogrundade förmåner.