Konkurrens­ärenden

KKV övervakar att företagen inte begränsar konkurrensen på konstgjord väg eller med ogrundade förmåner.