In-house-sääntelystä ja syistä sidosyksikkökehityksen taustalla (KKV:n Katsauksia 4/2024)

  • Kirjoittaja

    Halonen, Kirsi-Maria

  • ISBN

    978-952-6684-51-2

  • ISSN

    2814-6794