Julkisten hankintojen tavoitteet ja riskit – hankintojen seurantaa tulisi kehittää (Policy Brief 1/2022)

  • ISSN

    2814-4937

Johtopäätökset

  • Julkisia hankintoja suunnitellessa pitäisi miettiä, onko hankinta kyseisessä tapauksessa parempi toimintatapa kuin oma tuotanto.
  • Kilpailutettujen julkisten hankintojen onnistumista ei nykyään systemaattisesti seurata, vaikka hankinnoilla on suuri merkitys koko kansantaloudelle.
  • Hankintojen toteuttamistavoilla ja hankinnoille asetetuilla tavoitteilla on vaikutuksia hankinnan onnistumiseen ja hankinnasta muodostuviin kustannuksiin.
  • Hankintojen kustannusten nousu yhdellä prosentilla tarkoittaisi nykymenoilla 310 miljoonan euron vuosittaista lisämenoa julkishallinnolle.
  • Hankintojen seurantaa tulisi kehittää etenkin kustannusten ja hankinnoille asetettujen tavoitteiden vaikutusten osalta. Merkittävä avoin kysymys on se, kenen vastuulla on jatkossa seurata ja kehittää hankintoja.