Älypuhelinpulma

Tässä tehtävässä jaat oppilaat ryhmiin pohtimaan vanhaksi menneen puhelimen jatkokäsittelyä.

Oppilaat jaetaan kolmeen ryhmään. Kukin ryhmä saa pohdittavakseen yhden aiheen, joka liittyy tuotteen tai palvelun jatkokäsittelyyn. Tämä vaihe sisältää esimerkiksi pohdinnan tuotteen tai palvelun uudelleenhankinnasta, käytön lopettamisesta ja sen hävittämisestä. Siihen liittyy kuluttajan roolista siirtyminen kansalaisen rooliin, eli myös tuotteen asianmukainen kierrätys.

Ryhmätyöt:

3 vuotta vanhan älypuhelimeni akku tyhjentyy tunnissa. Mitä minun tulee tehdä

  1. laitteelle
  2. puhelimeen liittyville sopimuksille, liittymälle, sovelluksille
  3. entä uusi puhelin, merkkiuskollisuus ja yhteensopivuus vanhojen laitteiden kanssa

Aiheesta voidaan nostaa esille mm.: Onko 3 vuotta lyhyt vai pitkä ikä kännykälle? Kannattaako akun korjaus vai uuden puhelimen osto? Huolto on osa tuotetta ja asiakaspalvelua. Elektroniikkajäte? Mahdolliset tietosuojaongelmat puhelimen hävittämisen yhteydessä (vaikka puhelimeen palautettaisiin tehdasasetukset, voi joku hakkeri päästä tietoihin käsiksi). Onko puhelinta käsitelty käyttöohjeiden mukaisesti – puhelimen ikä pidentyy, kun noudatetaan huolto- ja käyttöohjeita. Myös takuuasioissa keskeistä on käyttöohjeiden noudattaminen.

Harjoitus julkaistu myös Nuorten Akatemian kanssa yhteistyössä tehdyssä Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -menetelmäpankissa.