Draamatehtävä: Käytän, kulutan ja reagoin

Tässä tehtävässä luotavan näytelmän tai videon avulla motivoit oppilaita selvittämään, miten ostamisen ongelmatilanteissa toimitaan.

Oppilaat tekevät pienissä ryhmissä näytelmiä, joista voi tehdä videoita. Niissä esitetään ostotapahtuma, jossa ostettuna on puhelin ja siihen liittyvä palvelu tai sovellus. Miten tulisi toimia tilanteissa, kun ostettu tuote tai palvelu

  1. ei miellytäkään enää ja haluat rahat takaisin tai vähintään vaihtaa tuotteen toiseen,
  2. ei toimi, kun sen päälle kaatui smoothie,
  3. lakkasi toimimasta kuukauden sisällä hankkimisesta,
  4. sain yllättävän laskun
  5. palvelu osoittautuikin maksulliseksi
  6. en pystykään maksamaan

Ennen videoiden tekemistä tutustutaan seuraavien linkkien sisältöihin, joissa aiheista on enemmän tietoa.