Kaupanteko on sopimista

Tehtävän ja videon avulla motivoit oppilaita keskustelemaan sopimusten solmimisesta ja eri sopimusmuodoista sekä niiden pätevyydestä.

Oppilaille näytetään nuorten tekemä video sopimuksista. Tämän jälkeen pohditaan videon pohjalta seuraavia kysymyksiä joko yksin tai ryhmissä:

  • Mikä on viimeisin sopimus (suullinen/kirjallinen), jonka kukin on solminut?
  • Mitä tarkoitetaan kuluttajansuojalla?
  • Ketä kuluttajansuoja turvaa?
  • Mitä tarkoitetaan sitovalla sopimuksella?
  • Koskeeko verkko-ostoksia omat palautussääntönsä?
  • Onko ostajan velvollisuutena ottaa selvää esimerkiksi myyjästä, tuotteesta ja maksamisesta?

Videon tarkoituksena on motivoida oppilaita pohtimaan sopimuksia sekä ostajan vastuita ja velvollisuuksia. Oppilaille tuodaan myös ilmi, että yksinkertaisimmillaan sopimus syntyy jo kaupan kassalla, kun tuote tai palvelu maksetaan. Oppilaiden kanssa keskustellaan myös kirjallisen ja suullisen sopimuksen eroista. Suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen, mutta riitatilanteessa sitä voi olla vaikea todentaa. Näin ollen, varsinkin isompien hankintojen kohdalla, sopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti.

Ohita upotettu sisältö

Kuluttajan oikeudet ja vastuut -video