Kuluttaminen ennen ja nyt

Tehtävän avulla viet oppilaat kuluttamisen aikamatkalle. Oppilaiden tehtävänä on haastatella iäkkäämpää tuttavaansa ja pohtia kulutuksen eroja nykypäivän ja entisen ajan välillä.

Oppilaita pyydetään haastattelemaan isovanhempia. Haastateltavia pyydetään kertomaan omasta elämästään, kun he olivat oppilaan ikäisiä. Oppilaat voivat halutessaan keksiä omia kysymyksiä alla olevien lisäksi.

  • Mitä he tekivät iltaisin koulun jälkeen?
  • Mitä he harrastivat?
  • Millaisia kaupat olivat ja miten siellä tehtiin ostokset?
  • Millaisia mainoksia he muistavat?
  • Mistä he saivat nuorena rahaa ostamiseen?
  • Millä he maksoivat ostoksensa?
  • Mitä tavaroita haastateltavat omistivat nuorena ja mitä palveluita he käyttivät?

Oppilaita ohjataan kirjoittamaan muistiin haastateltavien nuoruudestaan kertomia asioita. Haastattelu voidaan myös videoida, jos siihen on mahdollisuus.

Oppitunnilla keskustellaan haastatteluista ja pohditaan, millaista elämä ja kulutus on ennen ollut ja miten se on muuttunut nykypäivään verrattuna.