Mainonnan keskellä

Innosta oppilaita markkinoinnin tunnistamiseen ja kuluttajan roolin pohtimiseen tämän vapaamuotoisen ryhmätyön avulla.

Oppilaita johdatellaan aiheeseen kertomalla, että markkinoinnissa yritykset kohdentavat sisältöä henkilölle, joka on potentiaalinen asiakas esimerkiksi iän, sukupuolen tai hänen internetissä tekemiensä tietohakujensa perusteella. Näin voidaan tarjota vastaanottajalle juuri häntä kiinnostavaa sisältöä mainoksen muodossa. Kyseessä voi olla perinteinen mainos kuten asiakasrekisteriin perustuva sähköposti tai mainos Facebookissa, mutta se voi myös olla ”piilotettuna” esimerkiksi blogitekstiin tai YouTube-videoon. Myös vertailusivustoihin kannattaa suhtautua kriittisesti, sillä nekin ovat kaupallista sisältöä Esimerkiksi kaikki tuotemerkit eivät yleensä ole vertailussa mukana.

Oppilaita pyydetään ottamaan esiin mobiililaite/tabletti/tietokone ja heille annetaan seuraavat ohjeet:

  • Etsikää pienryhmissä sisältöä, jossa on kiinnostavasti laadittuja kaupallisia viestejä.
  • Kun löydätte hyvän esimerkin, ottakaa ruutukaappaus siitä.

Lopuksi esitellään valitut esimerkit muille ryhmille ja keskustellaan yhdessä.

Ryhmätyö

Oppilaat jaetaan 3-4 hengen ryhmiin. Oppilaita pyydetään valitsemaan seuraavista aiheista mieleisin:

  • Näin ostopäätöksiini yritettiin vaikuttaa
  • Silloin tein vertailuja verkossa
  • Kohti unelmia (kuluttajan roolissa)

Tuotos voi olla video, blogikirjoitus, meemi, sarjakuva tai valokuvasarja kuvateksteineen, ja siinä voidaan käsitellä aihetta vapaamuotoisesti. Se voi perustua omakohtaiseen kokemukseen, kaverin kulutustarinaan tai se voi olla täysin keksitty. Anna tuotoksen suunnitteluun aikaa 10 min ja toteutukseen 30 min.

Harjoitus on julkaistu myös Nuorten Akatemian kanssa yhteistyössä tehdyssä aineistossa ”Osaava ostaja”.