Minä kuluttajana

Tällä kirjoitustehtävällä johdattelet oppilaita pohtimaan sitä, millaisia he ovat kuluttajana.

Kirjoita kuvaus itsestäsi kuluttajana

Oppilaita pyydetään pohtimaan teksteissään, millaisia kuluttajia he ovat, ja miksi. Apuna oppilaat voivat käyttää alla lueteltuja kysymyksiä. He voivat keksiä niitä myös itse. Oppilaita pyydetään otsikoimaan tekstinsä siten, että ne kuvaavat heitä kuluttajina.

  • Kuvaile itseäsi kuluttajana
  • Mitä asioita arvostat?
  • Mistä ja keneltä olet oppinut kulutustapasi?
  • Mitä kuluttamiseen liittyviä periaatteita tai ohjenuoria sinulla on?
  • Miten kuluttamisesi on muuttunut, kun olet kasvanut?
  • Voiko kuluttamalla mielestäsi vaikuttaa? Entä oletko sinä pyrkinyt vaikuttamaan johonkin kuluttamiseen liittyvään epäkohtaan?

Kuvauksen muoto on vapaa, oppilaita muistutetaan perustelemaan mielipiteensä.