Nuori sosiaalisen median käyttäjänä

Näin some toimii. Mainonnasta kertovat kuvat toimivat oppimisen tukena ja innostajina. Keskustele oppilaiden kanssa sosiaalisen median mainonnallisista sisällöistä.

Oppilaita aktivoidaan keskustelemaan mainonnasta seuraavien linkkien takaa löytyvien kuvien avulla.

Opettajan tukimateriaali on tiivis yhteenveto siitä, miten sosiaalinen media vaikuttaa nuoreen kuluttajaan, kuinka mainokset, kaupalliset yhteistyöt ja brändit voi tunnistaa sosiaalisessa mediassa ja miten identiteettimme rakentuu sosiaalisessa mediassa. Suosittelemme tutustumaan tukimateriaaliin ennen oppitunnin aloittamista.

Materiaalikokonaisuuden on tarkoitus toimia oppitunnilla käytävän keskustelun pohjana.