Orientoidutaan oikeuksiin

Orientoi oppilaita keskustelun keinoin kuluttajansuojan merkitykseen

Kuluttaja saattaa joutua käyttämään oikeuksia useassa ostopolun vaiheessa.

Oppilaat jaetaan 2-3 hengen ryhmiin. Tehdään harjoitus keskustellen ensin muutama minuutti pienryhmissä ja tämän jälkeen yhteisesti seuraavista aiheista:

  • Mitä kuluttajansuoja tarkoittaa?
  • Miksi kuluttajansuojaa tarvitaan?
  • Millaista kaupankäynti olisi ilman kuluttajansuojaa?

Harjoitus on julkaistu myös Nuorten Akatemian kanssa yhteistyössä tehdyssä Osaava ostaja -työpajan aineistossa.