Päätöksen paikka

Ryhmätehtävän avulla tutustutat oppilaat erilaisiin kuluttajana vastaan tuleviin päätöksentekotilanteisiin.

Mitä ostopolun lopussa tapahtuu?

Jaetaan oppilaat 2-3 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä saa pohdittavakseen yhden tilanteen, jolle tulee miettiä ratkaisu jatkosta. Ryhmän tulee siis pohtia, kuinka toimitaan kyseisessä tilanteessa. Kukin ryhmä saa saman ”Päätöksen paikka” -tilanteen kolmelle lapulle kirjoitettuna, sillä yhdellä tilanteella voi olla useampikin oikea ratkaisu. Tilanteiden eri päätösvaihtoehdot havainnollistetaan kuvin, jotka asetetaan pöydälle. Ryhmät asettavat tilannelapun niiden kuvien päälle, jotka sopivat päätösratkaisuksi. ”Päätöksen paikka” -tilanteet ovat:

 • Suoratoistopalvelun ilmaiskuukausi-jaksoni päättyy, mitä teen.
 • Salijäsenyyteni päättyy, mitä teen.
 • Tietokoneeni on vanhanaikainen, mitä teen?
 • Paitani meni rikki, mitä teen?
 • Suosikkivaatemerkkini on otsikoissa lapsityövoiman käytöstä. Kuinka toimin?
 • Aikaisemmin minua kiinnostaneen urheilua sisältäneen suoratoistopalvelun sisältö muuttuu oleellisesti, mitä teen?
 • Takkini jäi minulle liian pieneksi, mitä teen?
 • Suosikkibrändini muuttuu oleellisesti. Minua harmittaa. Mitä kaikkea voin tehdä tilanteessa?
 • Vuoden ikäisen huonosti toimivan laitteeni huoltaminen tulee kalliimmaksi kuin uuden osto, mitä teen?
 • Yrityksen asiakaspalveluun on vaikeaa/kallista saada yhteyttä. Miten se vaikuttaa toimintaani?
 • Puhelimeeni ei saa enää päivityksiä, mitä teen?
 • Hyvä kahvilakokemus, mitä jatkossa?
 • Petyin asiakaspalveluun ravintolassa, mitä teen?

”Päätöksen paikka” -tilanteet tästä.

Päätöksen paikka” -kuvat
Tulostetaan kuvat A4 -kokoisina (yht. 12).

Harjoitus on julkaistu myös Nuorten Akatemian kanssa yhteistyössä tehdyssä Osaava ostaja -työpajan aineistossa.