Somea tutkimassa

Oppilaita pyydetään kokoamaan eri sosiaalisen median lähteistä mediasta tuttujen henkilöiden kuvia ja postauksia sekä vertailemaan niitä keskenään. Kuvista tehdään kollaasi. Arvioidaan tyylejä ja mietitään, millaisia asioita ja arvoja postausten takana on.

Mietitään tunnettujen ihmisten pukeutumista.

  • Miten he pukeutuvat?
  • Mistä he saavat esittelemänsä tuotteet ja palvelut?
  • Miksi yritykset pyrkivät yhteistyöhön somessa suosittujen henkilöiden kanssa?

Keskustellaan havainnoista lopuksi yhdessä.

Yhteenveto

Keskustellaan luokassa mainonnan ja median vaikutuksista nuorten elämään.

  • Millaista valtaa mainokset käyttävät nuorten asenteiden, mielipiteiden ja minäkuvan muovaajina?
  • Vaikuttavatko mainokset nuorten suhtautumiseen, kun kyseessä on ravitsemus, terveys, ulkonäkö, menestyminen jne.?
  • Vaikuttavatko mainokset oppilaiden omaan käyttäytymiseen, ja jos vaikuttavat, niin miten?

Pohditaan lopuksi mainonnan vaikutusta rahan käyttöön.