Somebingo

Aktivoi ja innosta oppilaita Bingo-tehtävän avulla. Tehtävä kaupallisen viestinnän tunnistamisesta sosiaalisessa mediassa tuo aiheen lähelle oppilaiden omaa arkea.

Kaikilla oppilailla on kaksi bingolautaa, joissa on kysymyksiä. Laudoissa on myös muutama erikoisruutu, joihin oppilaat tai opettaja voivat laatia oman kysymyksensä.

Tehtävän aikana kävellään vapaassa tilassa. Oppilaat kysyvät bingolaudalla olevia kysymyksiä toisiltaan, niihin vastataan, kyllä tai ei. Kyllä-vastauksessa annetaan esimerkki mahdollisuuksien mukaan. Vastaukset kirjataan ruudukkoon. Oppilas huutaa ”bingo” ja kertoo, kun vaaka- tai pystyrivi on täynnä. Bingorivin vastaukset käydään läpi opettajan johdolla.