Tiedonhakua verkossa

Kannusta oppilaita pohtimaan tietolähteiden luotettavuutta laittamalla heidät hakemaan kuluttamiseen liittyvää tietoa omassa arjessaan tärkeästä aiheesta.

Oppilaita pyydetään valitsemaan seuraavista nuorten elämään ja kuluttamiseen liittyvistä aiheista tietoa:

 • Lemmikit
 • Ruoka ja syöminen
 • Liikunta ja treenaaminen
 • Vaatteet ja muoti
 • Pelaaminen ja viihde

Oppilaat voivat itse keksiä ajankohtaisia kiinnostavia teemoja

Tiedon haun ohessa oppilaat selvittävät ja kirjaavat seuraavat asiat:

 • Kuka tiedon on tuottanut?
 • Kuka tai mikä taho tekstin on kirjoittanut, mihin tarkoitukseen se on tehty ja missä se on julkaistu.

Joskus ideologiat, taloudelliset edut ja muut vastaavat tekijät vaikuttavat tekstin objektiivisuuteen ja luotettavuuteen. Oppilaat pohtivat, mitä kaupallista vaikuttamista tai muuta vaikuttamista on havaittavissa.

Oppilaita pyydetään etsimään sivustolta julkaisijan yhteystiedot ja taustaorganisaation tai kirjoittajan tiedot.

 • Millainen maine ja asiantuntemus tiedon tuottaneella taholla on?
 • Kuka on lähteen julkaisija (esimerkiksi yliopisto, yritys, henkilökohtaiset verkkosivut, some)?
 • Kuinka hyvin tekijä tunnetaan?
 • Arvioi tietoa

Kuinka hyvin perusteltuja, uskottavia ja luotettavia lähteen tarjoamat ajatukset ovat? Oppilaita pyydetään arvioimaan, onko aineisto verkkosivulla verkkokaupan tuote-esittely, journalistinen juttu, yksityinen blogi, viranomaisten tietosivu tms.

 • Arvioi kieliasua, jolla tieto on annettu

Kuinka täsmällistä tieto on? Kirjoitusvirheet ja epäselvä kieliasu antavat epäilyttävän kuvan lähettäjästä. Kirjoitusvirheitä on usein kuluttajalle suunnatuissa huijauksissa ja tilausansoissa. Oppilaat kirjaavat muistiin sivustot, jotka vaikuttavat käännöskoneella suomennetuilta. Löytyykö epäilyttäviä sivuja?

 • Arvioi kokonaisuutta

Onko aineistossa linkkejä muiden tekijöiden vastaavaan sisältöön? Minkälaista sisältöä sivusto/viesti tarjosi? Oliko se riittävän kattava vai puuttuiko siitä jotakin?

 • Yhteenveto

Kukin ryhmä esittelee tiedonhankintatehtävän tulokset muulle luokalle.